BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Szczepańska Katarzyna (Politechnika Warszawska)
Tytuł
Aspekty zarządzania jakością w administracji publicznej
Aspects of Quality Management in Public Administration
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 45, s. 607-618, rys., tab., bibliogr. 11 poz.
Tytuł własny numeru
Nowoczesna administracja publiczna
Słowa kluczowe
Zarządzanie jakością, Administracja publiczna
Quality management, Public administration
Uwagi
summ.
Abstrakt
Konsekwencją zmian wywołanych transformacją gospodarki polskiej jest potrzeba doskonalenia instytucjonalnych aspektów zarządzania, co jest również związane z prowadzeniem reform w administracji publicznej. Prywatyzacja sektora publicznego, przy ograniczeniu środków publicznych oraz częstej krytyce tradycyjnego stylu administrowania, uzasadniają powody, dla których wprowadzenie nowych mechanizmów działania w administracji publicznej staje się koniecznością. Szczególnie w usługach publicznych, widoczna jest niska efektywność, brak elastyczności działania czy niewystarczający poziom zaspokajania potrzeb obywateli. Dbałość o jakość usług publicznych wymaga zmiany orientacji w procesie ich świadczenia, co wiąże się z nowym podejściem do zarządzania publicznego. Uwzględnienie koncepcji zarządzania jakością w zarządzaniu publicznym stwarza podstawy dla procesu doskonalenia. Celem artykułu jest przedstawienie kluczowych aspektów koncepcji zarządzania jakością odnoszących się do szeroko rozumianej administracji publicznej oraz pokazanie podstaw doskonalenia sfery usług publicznych. (fragment tekstu)

It requires reform of public administration in sphere of public management changes of concept of model (focus on results). Processes of services of public services are object of modern public management concept. They can be administered with utilization some of method and instruments of TQM. lmplementing of concept of new public management allows in public administration employment of model for estimate CAF (EFQM) for development of public system management. Therefore, definite relationships exist between TQM and public management. They substantiate causes of implementing of quality standards in public administration. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
 1. Bugdol M., Zarządzanie jakością w urzędach administracji publicznej. Teoria i praktyka, Difin, Warszawa 2008.
 2. Flejterski S., Panasiuk A., Perenc J., Rosa G. (red.), Współczesna ekonomika usług, PWN, Warszawa 2005.
 3. Kotler P., Lee N., Marketing w sektorze publicznym. Nowa droga wyższej efektywności, WSPiZ im. L. Koźmińskiego, Warszawa 2008.
 4. Kożuch B., Zarządzanie publiczne w teorii i praktyce polskich organizacji, Placet, Warszawa 2008.
 5. Mazur S. (red.), Rozwój instytucjonalny. Poradnik dla samorządów terytorialnych, Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2004.
 6. Szczepańska K., Kompleksowe Zarządzanie Jakością. TQM, Alfa-Wero, Warszawa 1998.
 7. Zalewski A., Teoria i praktyka nowego zarządzania publicznego, [w:] J. Ostaszewski (red.), W stronę teorii i praktyki finansów, AGH, Warszawa 2006.
 8. Za wiek i M. (red.). Obszary zarządzania oraz wskaźniki opisowe u' metodzie rozwoju regionalnego, Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2002.
 9. Norma PN - EN ISO 9000:2006, Polski Komitet Normalizacyjny, Warszawa 2006.
 10. Norma PN - EN ISO 9001:2001, Polski Komitet Normalizacyjny, Warszawa 2001.
 11. www. CAF.eipa [z dnia 14.06.2007].
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu