BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Flieger Michał (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Tytuł
Implementacja technik i metod organizatorskich w systemach zarządzania gminą
The Implementation of Techniques and Organizational Methods in Gminas Management Systems
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2010, nr 93, s. 50-60, tab., bibliogr. 23 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Wiedza w gospodarce i gospodarka oparta na wiedzy : edukacja w gospodarce opartej na wiedzy
Słowa kluczowe
Zarządzanie gminą, Techniki organizatorskie, Metody organizatorskie, Wyniki badań
District management, Organisational techniques, Organizational methods, Research results
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Artykuł przedstawia wyniki badań dotyczące stopnia implementacji istniejących w teorii zarządzania technik i metod organizacyjnych w bieżącym zarządzaniu w gminach. Zanalizowano w nim instrumenty będące w dyspozycji gmin w takich dziedzinach, jak: zbieranie informacji w celu analizy i diagnozy w sytuacji problemowej, twórcze poszukiwanie rozwiązań problemów, projektowanie i wdrażanie zmian, organizowanie pracy i koordynowanie jej przebiegu, restrukturalizacja pracy i badanie systemu zarządzania organizacją. Podjęto też próbę odpowiedzi na pytanie, czy opracowane naukowo (teoretycznie) metody i techniki zarządzania są wprowadzane w życie w procesie zarządczym w gminach - czyli czy istnieje współdziałanie między sektorem wiedzy i gospodarką w badanym obszarze. (abstrakt oryginalny)

The article presents organizational methods and techniques which may be used in gminas in various areas of their activities. In the article there is an analysis of instruments which gminas may use in such areas as gathering information to analyse and diagnose a prob lematic situation, heuristic ways of solutions finding, planning and implementing of changes, work organization and coordination, work reorganization and examining the managing system of an organization. In each of these areas gminas may use a range of methods and techniques which may improve their effectiveness. The first part of the article shows potential instruments and characterises them according to the above distinction. The other part of the article presents the results of the survey concerning the actual use of the instruments in Polish gminas. This way the author tries to answer the question if scientific methods and techniques are implemented in everyday operational management of these gminas. The results show that the instruments are implemented with different frequency and that there is still a lack of knowledge and information as for the instruments themselves and the ways of implementing them. The most often used instruments are those which concern the management system research of gminas, the methods of planning and implementing changes and methods of work restructuring. The methods and techniques of creative searching of problem solving and the techniques of work organization and coordination of its course are rarely used. The conclusion of the article shows that there is a need to take steps to supply managers with the knowledge about methods and techniques and the skills to implement them. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Bittel L., Krótki kurs zarządzania, PWN, Warszawa 1989.
 2. Boroń J., Zarządzanie partycypacyjne, [w:] J. Boroń (red.), Organizacja i zarządzanie, AE, Poznań 1991.
 3. Brol R., Rola i zadania samorządu i administracji w realizacji strategii rozwoju turystyki, [w:] R. Brol (red.), Gospodarka lokalna w teorii i praktyce, AE, Wrocław 1997.
 4. Brol R., Rozwój miasta, [w:] R. Brol (red.), Ekonomika i zarządzanie miastem, AE, Wrocław 2001.
 5. Bruch H., Kogel B., Energia organizacyjna. Jak wykorzystać potencjał przedsiębiorstwa, Gabler, Wiesbaden 2005.
 6. Czerniewicz O., Z publikacji zagranicznych, "Problemy Organizacji" 1996, nr 5.
 7. Drucker P.F., Innowacja i przedsiębiorczość. Praktyka i zasady, PWE, Warszawa 1992.
 8. Kalmut M., Innowacje a rozwój lokalny, [w:] M. Kalmut (red.), Promowanie rozwoju lokalnego i regionalnego, AE, Wrocław 1994.
 9. Kotarbiński T., Traktat o dobrej robocie, PWN, Warszawa 1981.
 10. Koźmiński A., Zawiślak A., Pewność i gra - wstęp do zachowań organizacyjnych, PWE, Warszawa 1982.
 11. Martyniak Z., Metody organizacji i zarządzania, AE, Kraków, 1999.
 12. Mikołajczyk Z., Techniki organizatorskie w rozwiązywaniu problemów zarządzania, PWN, Warszawa 1998.
 13. Miller D., Wpływ wiedzy projektanta na formułowanie problemu projektowego, PAN-Ossolineum, Warszawa 1990.
 14. Misiąg W., Wspieranie przedsiębiorczości przez samorząd terytorialny, Polska Fundacja Promocji i Rozwoju Małych i Średnich Przedsiębiorstw, Warszawa 2000.
 15. Osborne D., Gaebler T., Rządzić inaczej. Jak duch przedsiębiorczości przenika i przekształca administrację publiczną, Media Rodzina of Poznań, Poznań 1992.
 16. Perechuda K., Zarządzanie przedsiębiorstwem przyszłości, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 2000.
 17. Pierścionek Z., Strategie konkurencji i rozwoju przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003.
 18. Porter M.E., The Competitive Advantage of Nations, The Free Press, New York 1990.
 19. Rudolf S., Demokracja przemysłowa w rozwiniętych krajach kapitalistycznych, PWN, Warszawa 1986.
 20. Stabryła A., Doskonalenie struktury organizacyjnej, PWE, Warszawa 1991.
 21. Sztando A., Instrumenty lokalnej polityki gospodarczej, [w:] R. Brol (red.), Ekonomika i zarządzanie miastem, AE, Wrocław 2001.
 22. Zalewski A., Ekonomika rozwoju lokalnego, [w:] M. Majchrzak, A. Zalewski (red.), Samorząd terytorialny a rozwój lokalny, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2000.
 23. Ziółkowski M., Proces formułowania strategii rozwoju gminy, [w:] M. Majchrzak, A. Zalewski (red.), Samorząd terytorialny a rozwój lokalny, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2000.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu