BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Sznabowicz Magda (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Ewolucja koncepcji form organizacyjnych oraz ich uwarunkowań
Evolution of Organizational Forms and Their Conditionings
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 45, s. 619-626, rys., tab., bibliogr. 12 poz.
Tytuł własny numeru
Nowoczesna administracja publiczna
Słowa kluczowe
Organizacja
Organisation
Uwagi
summ.
Abstrakt
Wszelkie rozwiązania organizacyjne są bez wątpienia wytworem swojej epoki, odzwierciedlając jej realia i aktualne uwarunkowania. Wraz z rozwojem cywilizacyjnym ludzkości następuje ewolucja uwarunkowań determinujących rozwiązania organizacyjne. Wybór odpowiedniej konstrukcji organizacji zawsze uzależniony był od poziomu sił wytwórczych, warunków działania oraz możliwości intelektualnych realizatorów podejmowanych przedsięwzięć. Należy przy tym zauważyć, że to wzrost potencjału intelektualnego człowieka prowadzi do wzrostu jego możliwości realizacyjnych, a także odmiennego postrzegania warunków funkcjonowania. (fragment tekstu)

One of the main aims of both practitioners and theorists of management is discovering the appropriate organization construction, which would provide internal integrity as well as the best possible adjustment to the environment. The article presents evolution of organizational forms against a background of its conditionings. Ali the organizational solutions are with no doubt creation of its age, reflecting phenomena related to the process of civilization evolution. Successive condition changes in which the organizations were forced to operate in indicated trends of further search of new organizational solutions. The choice of an appropriate construction was always dependant on the level of productive forces, operation conditions and intellectual possibilities of undertaking executers. It should be noticed, that ii is human intellectual potential increase, which causes increase of his organizational invention, realization capabilities as well as distinct perception of functioning conditions. Ali directed changes of organizational forms presented in this article are an important link of the organization improvement process. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
 1. Drucker P., The Futurę That Has Already Happened, "Harward Business Rewiev", September-October 1997.
 2. Durlik I., Reengineering i technologia informatyczna w restrukturyzacji procesów gospodarczych, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa 2002.
 3. Grajewski P., Koncepcja struktury organizacji procesowej, Dom Organizatora, Toruń 2003.
 4. Grajewski P., Organizacja procesowa, PWE, Warszawa 2007.
 5. Gros U., Zachowania organizacyjne w teorii i praktyce zarządzania, PWN, Warszawa 2003.
 6. Mikołajczyk Z., Techniki organizatorskie w rozwiązywaniu problemów zarządzania, PWN, Warszawa 1999.
 7. Moszkowicz M., Strategia przedsiębiorstwa okresu przemian, PWE, Warszawa 1997.
 8. Nogalski B., Apanowicz J., Rutka R., Czermiński A., Czerska M" Zarządzanie organizacjami. TNOiK Dom Organizatora, Toruń 2002.
 9. Perechuda K., Metody zarządzania przedsiębiorstwem, AE im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 1999.
 10. Romanowska M. (red.). Podstawy organizacji i zarządzania, Difin, Warszawa 2001.
 11. STRATEGOR. Zarządzanie firmą, strategie, struktury, decyzje, tożsamość. PWE, Warszawa 1995.
 12. Toffler A., Trzecia fala, PIW, Warszawa 1986.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu