BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Szopiński Wiesław (Uniwersytet Rzeszowski)
Tytuł
Wpływ jednostek samorządu terytorialnego na działalność producentów rolnych w województwie podkarpackim
The Impact of Local Government Units on Activity of Agricultural Producers in Podkarpackie Voivodeship
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 45, s. 627-635, rys., tab., bibliogr. 6 poz.
Tytuł własny numeru
Nowoczesna administracja publiczna
Słowa kluczowe
Samorząd terytorialny, Rolnictwo
Local government, Agriculture
Uwagi
summ.
Kraj/Region
Województwo podkarpackie
Podkarpackie Voivodship
Abstrakt
Jednym z kluczowych elementów zdecentralizowanego państwa jest samorząd lokalny, definiowany jako związek osób złączonych ze sobą miejscem zamieszkania, stanowiący samorządną i samoodpowiedzialną grupę interesów, mający osobowość prawną i własną organizację. Ustalenie właściwego miejsca jednostek samorządowych w ogólnym systemie zarządzania, a także określenie ich praw do sprawowania rzeczywistej funkcji gospodarza danego terenu w zakresie tworzenia i rozporządzania własnym budżetem czy mieniem komunalnym należą obecnie do priorytetów polityki szczebla lokalnego. Wyodrębniony budżet stanowi bowiem podstawę samodzielności politycznej, prawnej i finansowej gospodarki lokalnej. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 1997 roku stanowi, iż to właśnie gmina jest podstawową jednostką samorządu terytorialnego. Wynikiem tego jest stworzenie wspólnoty samorządowej (społeczności), która samodzielnie decyduje o alokacji środków i kierunku rozwoju danego obszaru. Wyrazem upodmiotowienia gminy realizującej zadania publiczne - także z zakresu aktywizacji środowisk lokalnych - jest przyznanie jej osobowości prawnej, a także zagwarantowanie sądowej ochrony samodzielności i samostanowienia. (fragment tekstu)

In the paper there was taken an attempt to present influence of local government units on functioning of agricultural producers in market economy conditions. These issues were enriched in results of survey research conducted on 270 owners of agricultural farms in Podkarpackie voivodeship. The carried out theoretical and empirical analysis enables to state, that the touched problem is of a great importance and topicality. The support of local government in creating and running modern farms becomes more and more important element in rural environment. The analysis of empirical data proves, that actions realized by communes' authorities are moderately positively perceived by farmers in Podkarpackie voivodeship. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
  1. Cymanow P., Rola samorządów lokalnych w aktywizacji zawodowej mieszkańców obszarów wiejskich, "Acta Agraria et Silvestria". Series Agraria. Sekcja Ekonomiczna 2005, Vol. XLIV/I.
  2. Czudec A. Rola samorządu terytorialnego w zrównoważonym rozwoju regionu górskiego, [w:] Problemy zagospodarowania ziem górskich, z. 49, PAN, Komitet Zagospodarowania Ziem Górskich, Kraków 2003.
  3. Dziennik Ustaw nr 155, poz. 1014 z późn. zm.
  4. Dziennik Ustaw nr 173, poz. 1808.
  5. Kołodziejczyk D., Wasilewski A. Identyfikacja instytucji działających na obszarach wiejskich, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa 2005.
  6. Makarski S. Przedsiębiorczość w agrobiznesie, PAN, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa, Warszawa 2000.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu