BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Szuwarzyński Andrzej (Politechnika Gdańska)
Tytuł
Rola kapitału intelektualnego w kreowaniu innowacji
The Role of Intellectual Capital in Innovation Process
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 45, s. 637-644, rys., wykr., bibliogr. 7 poz.
Tytuł własny numeru
Nowoczesna administracja publiczna
Słowa kluczowe
Kapitał intelektualny, Innowacje, Strategia lizbońska
Intellectual capital, Innovations, Lisbon Strategy
Uwagi
summ.
Abstrakt
W Strategii lizbońskiej, jako cel strategiczny przyjęto - "stworzenie w Europie do roku 2010, opartej na wiedzy, a zarazem najbardziej konkurencyjnej i dynamicznej gospodarki na świecie, zdolnej do systematycznego wzrostu gospodarczego, zapewniającej większą liczbę lepszych miejsc pracy w warunkach większej spójności społecznej"-. Jednym z celów szczegółowych strategii jest innowacyjność traktowana, jako podstawowy czynnik budowania gospodarki opartej na wiedzy. Wymaga to działań mających na celu tworzenie sprzyjających warunków umożliwiających powstawanie i rozwój firm innowacyjnych (szczególnie w grupie MSP), stymulowanie przedsiębiorczości oraz inwestowanie w zasoby ludzkie, w tym w kształcenie ustawiczne. Strategia, w trakcie wdrażania, była monitorowana i uaktualniana. W roku 2001 na posiedzeniu Rady Europejskiej (Sztokholm), podkreślono kwestie związane z narastającym problemem starzenia się społeczeństwa i wynikającymi stąd konsekwencjami. Pośród obszarów uznanych za priorytetowe wskazano na konieczność doskonalenia umiejętności, zwłaszcza w dziedzinie technologii informacyjnych, co wymaga wdrażania polityki sprzyjającej rozwojowi edukacji i kształcenia przez całe życie. Podkreślono również istotność właściwego wykorzystania potencjału intelektualnego ludzi w obszarach badań naukowych i wdrażania innowacji. (fragment tekstu)

Main aspects of Lisbon Strategy connected with knowledge economy are described. Findings concerning managers opinions on the subject of innovation processes and formation of the intellectual capital are presented. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
  1. Edvinsson L., Malone M.S., Kapitol intelektualny, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001.
  2. Kasiewicz S., Rogowski W., Kicińska M., Kapitał intelektualny. Spojrzenie z perspektywy interesariuszy, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2006.
  3. Komunikat Komisji do Rady Europejskiej. Sprawozdanie strategiczne na temat odnowionej strategii lizbońskiej na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia: rozpoczęcie nowego etapu (2008-2010). Utrzymanie tempa zmian, C'OM(2007) 803 wersja ostateczna, Bruksela 2007.
  4. Komunikat na wiosenny szczyt Rady Europejskiej. Wspólne działania na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia. Nowy początek strategii lizbońskiej, COM (2005) 24 końcowy, Bruksela 2005.
  5. Monitor Integracji Europejskiej nr 41, Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, Warszawa 2001.
  6. Sokołowska A., Wiedza jako podstawa efektywnego zarządzania kapitałem intelektualnym, [w:] K. Perechuda (red.), Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie, PWN, Warszawa 2005.
  7. Strategia lizbońska - droga do sukcesu zjednoczonej Europy, Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, Warszawa 2002.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu