BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Sydor Paweł
Tytuł
"Biała" Polska i "Czerwoni" Polacy. Polskość w oczach Lwa Dawidowicza Trockiego
"White" Poland and the "Red" Poles. Polish Identity in Lew Dawidowicz Trocki's Eyes
Źródło
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio G. Ius, 2011, vol. 58, nr 2, s. 131-140
Słowa kluczowe
Ocena dorobku naukowego, Przegląd dorobku naukowego, Literatura
Scholarly achievements estimating, Overview of scientific achievements, Literature
Uwagi
summ.
Trocki Lew
Abstrakt
Lew Dawidowicz Trocki był niewątpliwie marksistą i poprzez kategorie tego kierunku filozoficznego postrzegał kwestie narodowościowe. Jednocześnie, jako najpierw działacz polityczny rosyjskiego ruchu rewolucyjnego, następnie jeden z decydentów, a później dysydentów państwa sowieckiego, postrzegał Polskę również w kategoriach geopolitycznych. Zaprezentowanie stosunku Trockiego do Polski i Polaków wymaga w pierwszym rzędzie szkicowego przedstawienia miejsca narodu w myśli historiozoficznej Marksa i Engelsa, a następnie, w odniesieniu do tego, w ujęciu samego Lwa Dawidowicza, tak w supozycji doktrynalnej, jak i geopolitycznej. Z uwagi na zmienną semantykę Trockiego dotyczącą pojęć Polska i Polacy, pozwalam sobie określić te pojęcia zbiorczym terminem "polskości". Jednocześnie z uwagi na dialektykę nietożsamości tych pojęć w zależności od zmienności warunków procesu rewolucyjnego określam je kolorami odpowiadającymi zabarwieniom ideologicznym1 przypisywanym im przez Trockiego. (fragment tekstu)

The present work aims at demonstrating the connection between social and political thought of Leon Trotsky with national politics in marxism and. his vision of Poland and. Polish people. Marx and Engels assumed, that nationality and. the clash between nations is not origin of historical process, but is only effect (in overstructure ) of basic conflict between force of produce and. relations of production. In the conception of permanent revolution Trotsky assumed that revolution in backward country is combined process, which consist of two parts. First - democratic and next - social. In this meaning of revolution the clash between nations can be understanding as origin of revolution as well as economical conflict between social classes. Trotsky thought about polish people as supporters of communistic movement, but governed by burgeois and her regime. He used to use national conflict as possibility to gain power by Bolsheviks party. The best example is war on Poland in 1920. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Balibar E., Filozofia Marksa, Warszawa 2007
 2. Dubel L., Trocki i Sikorski. Spór o charakter wojny polsko-bolszewickiej 1920 r., "Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska" 1998, vol. XLV.
 3. Engels F. [w:] K. Marks, F. Engels, Manifest Komunistyczny, Warszawa 1956
 4. Hass L., Trockizm, Warszawa 1990
 5. Knei-Paz B., The social and political thought of Leon Trotsky, Oxford 1978.
 6. Kryzys w partii, "Przegląd Socjaldemokratyczny" 1908, nr 4
 7. Lenin W. I., Trzy źródła i trzy części składowe marksizmu, [w:] Dzieła wybrane, t. I, Warszawa 1956
 8. Ługowska U., A. Grabski, Trockizm. Doktryna i ruch polityczny, Warszawa 2003
 9. Luksemburg R., Tezy o zadaniach socjaldemokracji, [w:] Kryzys socjaldemokracji, Warszawa 2005
 10. Marchlewski J., Pisma wybrane, t. II, Warszawa 1956
 11. Marks K., Pierwsza odezwa Rady Generalnej Międzynarodowego Stowarzyszenia Robotników. W sprawie wojny prusko-francuskiej [w:] K. Marks, F. Engels, Dzieła wybrane, t. I, Warszawa 1949
 12. Marks K., Przyczynek do krytyki ekonomii politycznej, Warszawa 1951
 13. Modrzejewska-Leśniewska J., Afganistan w polityce Wielkiej Brytanii i Rosji Radzieckiej, 1919-1924, Warszawa 2001
 14. Podstawy marksizmu - leninizmu, Warszawa 1964
 15. Stobiecki R., Bolszewizm a historia. Próba rekonstrukcji bolszewickiej filozofii dziejów, Łódź 1998
 16. Swain G., Trotsky, Lanham 2006
 17. Trocki L., Bilans wydarzeń fińskich, b.m.w., 1940.
 18. Trocki L., Nauki października, Warszawa 1990
 19. Trocki L., Niepodległość Ukrainy i sekciarska gmatwanina, b.m.w. (1939).
 20. Trocki L., O wojnie z Polską, Wielkie przemowy, t. III, "Polityka" 2006
 21. Trocki L., Od przewrotu październikowego do pokoju brzeskiego, Warszawa 1920
 22. Trocki L., Polityka międzynarodowa i rewolucja, "Przegląd Socjaldemokratyczny" 1908, nr 6.
 23. Trocki L., Przemówienie na wspólnym posiedzeniu W. C. I. K. [w:] J. Piłsudski, Rok 1920, Łódź 1989
 24. Trocki L., Stan wojenny w Polsce zniesiony, "Początek" 1906, nr 1.
 25. Trocki L., W czym się różnimy?, "Przegląd Socjaldemokratyczny" 1908, nr 5
 26. Trocki L., Zdradzona rewolucja. Czym jest ZSRR i dokąd zmierza?, Warszawa 1991
 27. Trotsky L., La revolution permanentne, Paris 1963
 28. Trotsky L., Literature and Revolution, Chicago, Illinois 2005
 29. Waldenberg M., Rewolucja, Warszawa 1964
 30. Wołkogonow D., Trocki, Warszawa 1998
 31. Wyszewskiego L., Wojna polsko-rosyjska, Bellona 2010
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0458-4317
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu