BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bodak Andrzej (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Interesy pracowników na tle specyfiki zarządzania w spółdzielniach rolniczych
Employees Interests and Management Features in Farming Cooperatives
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Nauki o Zarządzaniu (7), 2011, nr 164, s. 28-37, tab., bibliogr. 21 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics. Management Sciences
Tytuł własny numeru
Zarządzanie w praktyce
Słowa kluczowe
Interesariusze, Interes pracowniczy, Zarządzanie, Spółdzielczość rolnicza
Stakeholders, Employees' interests, Management, Agricultural cooperation
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W opracowaniu skoncentrowano się na wewnętrznych interesariuszach spółdzielni rolniczych oraz artykułowanych przez nich interesach. Rozpatrzono warunki realizacji oczekiwań pracowników oraz wskazano na zasadnicze problemy związane z ich respektowaniem w polskiej praktyce gospodarczej. Z badań własnych wynika m.in., iż interesy pracownicze nie zmieniają się pod wpływem typu własnościowego przedsiębiorstwa oraz jego formy organizacyjno-prawnej. (abstrakt oryginalny)

The paper concentrates on the internal stakeholders of farming cooperatives and the interests they express. The conditions of meeting the employees' expectations have been discussed as well as major problems connected with their fulfillment in Polish economic practice. The research results indicate that employees interests remain resistant to the influence of the proprietorship type of the enterprise or its organizational and legal form. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Adamowicz M., IV Kongres spółdzielczości jako drogowskaz działań i rozwoju w latach 2009-2013, "Spółdzielczy Kwartalnik Naukowy" 2009 nr 1.
 2. Brodziński M.G., Spółdzielczość obsługująca wieś i rolnictwo w okresie przekształceń ustrojowych, Krajowa Rada Spółdzielczości, Warszawa 2005.
 3. Brodziński M.G., Spółdzielnie, członkowie, samorządy. Z problematyki więzi oraz rozwoju spółdzielczości wiejskiej, Wydawnictwo AlmaMer, Warszawa 2007.
 4. Brzozowski B., Możliwości rozwoju polskiej spółdzielczości rolniczej w zintegrowanej Europie, Roczniki Naukowe SERiA t. VI z. 3, SERiA, Warszawa 2004.
 5. Czternasty W., Czyżewski B., Struktury kierowania agrobiznesem w Polsce, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Poznań 2007.
 6. Dokument konsultacyjny UE, Biała Księga o przedsiębiorstwach spółdzielczych, Bruksela, 2001.
 7. Drozd-Jaśniewicz I., Wiatrak A.P., Spółdzielczość wiejska w gospodarce rynkowej, Krajowa Rada Spółdzielczości, Warszawa 2003.
 8. DzU 2003, nr 188, poz. 1848, z późn. zm., art. 1.
 9. Freeman R.E., Evan M.E., Corporate governance. A stake-holder interpretation, "Journal of Behavioral Economics" 1990 vol. 19.
 10. Kodeks dobrych praktyk spółdzielczych, Krajowa Rada Spółdzielczości, Warszawa, listopad 2008.
 11. Kostro K., Kapitał społeczny w teorii ekonomicznej, "Gospodarka Narodowa" 2005 nr 7-8.
 12. Krzyżanowski L., O podstawach kierowania organizacjami inaczej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999.
 13. Maliszewski A., Więzi członkowskie i maksymalizacja korzyści dla członków, [w:] Spółdzielczość wiejska w perspektywie integracji z Unią Europejską, "Vademecum Spółdzielczości" 1997 nr 8.
 14. Mierzwa D., Przedsiębiorstwo spółdzielcze w świetle opinii rolników, Roczniki Naukowe SERiA t. VII z.1, SERiA, Warszawa 2005.
 15. Morris S., Snell S.A., Lepak D., An architectural approach to managing knowledge stock and flows, [w:] R.J. Burke, C.L. Cooper (eds.), Reinventing HRM, Routledge, London 2005.
 16. Münker H.H., Chances of Co-operatives in the Future. Marburg/Lahn 1995 (za: Brodziński M.G., Spółdzielczość wiejska i rolnicza w gospodarce rolnej (szanse i zagrożenia rozwoju), [w:] Spółdzielczość rolnicza w rozwoju wsi i rolnictwa, Krajowa Rada Spółdzielczości, Warszawa 2006).
 17. Piechowski A., Półtora wieku tradycji, osiemset milionów ludzi. VIP, Polityka, Biznes, Fakty; Krajowa Rada Spółdzielczości, wydanie specjalne 2008.
 18. Prus P., Opinie rolników na temat współpracy w ramach grup producentów rolnych, Roczniki Naukowe SERiA t. VIII z. 1, SERiA, Warszawa 2006.
 19. Skawińska E., Spółdzielczość wiejska w warunkach integracji rynku produktów żywnościowych Polski i Wspólnot Europejskich, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń 1997.
 20. Sprawozdanie z działalności Krajowej Rady Spółdzielczości za lata 2005-2008, KRS, Warszawa, listopad 2008.
 21. Wasilewski K., Lider, elita, organizacja w procesie aktywizacji społeczności wiejskiej, "Wieś i Rolnictwo" 2002 nr 1.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
2080-6000
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu