BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Taraszkiewicz Tomasz (Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku)
Tytuł
Partnerstwo publiczno-prywatne jako potencjalny instrument finansowania projektów inwestycyjnych w Polsce
Public-Private Partnership As A Potential Instrument of Financing Investment Projects in Poland
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 45, s. 657-665, bibliogr. 10 poz.
Tytuł własny numeru
Nowoczesna administracja publiczna
Słowa kluczowe
Partnerstwo publiczno-prywatne (PPP), Finansowanie projektów, Inwestycje
Public-Private Partnerships (PPP), Projects financing, Investment
Uwagi
summ.
Abstrakt
Analizując zachodzące w ostatnim czasie w Polsce zmiany w funkcjonowaniu sektorów administracji publicznej i prywatnych przedsiębiorstw zauważyć można brak intensyfikacji wykorzystywania Partnerstwa Publiczno-Prywatnego do zarządzania projektami ekonomicznymi. Sytuacja laka ma miejsce mimo dedykowanego ustawodawstwa z 20052 i 20 083 roku. Tymczasem na świecie PPP stanowi coraz bardziej popularne rozwiązanie. Liczba realizowanych projektów w krajach rozwiniętych, jak i rozwijających się gospodarczo z roku na rok wzrasta. Najbardziej popularne dziedziny zastosowań PPP to obecnie: energetyka cieplna, gospodarka wodno-ściekowa, zarządzanie odpadami, utrzymanie czystości terenów komunalnych i obiektów użytkowych, służba zdrowia, edukacja, sektor obronny, zarządzanie nieruchomościami, municypalne systemy poboru opłat, administrowanie obszarami zielonymi, infrastruktura penitencjarna, administrowanie sieciami teleinformatycznymi, transport, a zwłaszcza komunikacja miejska. Wśród potencjalnych obszarów implementacji PPP znajduje się również rynek usług turystycznych i rekreacyjnych. (fragment tekstu)

Public-Private Partnership has been a solution employed for many years to the national economy of developed countries in many different areas of activity. Among new PPP projects built from the basics, the following types can be distinguished: BT, BLT, BTO, BOT, BOOT and BOO. However we may specify the following public-private partnership projects implicated into already functioning systems: commercialization, corporatization, service contracting, management contracts, lease contracts, concession contracts and other different forms aimed at private ownership, (such as new entries, mixed capital partnership, privatization). Such wide typology of PPP definitey predestines their implication as a potential instrument of financing investment projects in Poland. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
  1. Dziarski G., Partnerstwo publiczno-prywatne w sektorach usług komunalnych, Konsorcjum S.A. www.odpady.net.pl.
  2. Kruczalak K., Umowy w obrocie krajowym i międzynarodowym, PWN, Warszawa 1999.
  3. Linder S.H., Corning to terms with the Public-Private Partnership, Public-Private Policy Partnerships, The MIT Press Cambrigde Massachussets, London 2002.
  4. PPP na Świecie, Centrum Partnerstwa Publiczno-Prywatnego, http://www.centrum- ppp.pl/na-swiecie, 1.
  5. Seader D.L., The United States Experience with Outsourcing, Privatization and Public-Private Partnership, The National Couneil for Public-Private Partnerships, www.ncppp.org.
  6. The National Couneil for Public-Private Partnerships. www.ncppp.org.
  7. Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o partnerstwie publiczno-piywalnym (Dz. U. 2005, nr 169, poz. 1420.
  8. Ustawa z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym. Po podpisaniu przez Prezydenta RP 6 stycznia 2009 r. oczekująca na ogłoszenie w Dzienniku Ustaw.
  9. Wetlenhall R., The Rhetoric and Rea/ity of Public-Private Partnerships, "A Global Journal" 2003, nr 3.
  10. Zysnarski J.: Partnerstwo publiczno-prywatne, teoria i praktyka, ODDK Sp. z o.o., Gdańsk 2003.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu