BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Chłopek Piotr (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Telepraca, zespoły wirtualne - rola i wyzwania w XXI wieku
Telework, Virtual Teams - Role and Challenges in the 21st Century
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Nauki o Zarządzaniu (7), 2011, nr 164, s. 38-52, tab., bibliogr. 47 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics. Management Sciences
Tytuł własny numeru
Zarządzanie w praktyce
Słowa kluczowe
Telepraca, Zespół wirtualny, Technologia komunikowania
Teleworking, Virtual team, Communication technology
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Przemiany polityczne i gospodarcze w krajach rozwiniętych od końca XX w. spowodowały gruntowne przeobrażenia systemów pracy. Powstały nowe jej rodzaje: telepraca, zespoły wirtualne - czyli praca na odległość. Telepraca, zespoły wirtualne i organizacje wirtualne to terminy nowe w światowej literaturze naukowej, powstały jednak pod koniec XX w., który przyniósł rozwój technologii umożliwiających lepszy dostęp do informacji. Rozwój technologii i innowacje coraz silniej wpływają na zarządzanie, jego usprawnianie i tworzenie wartości dodanej. Rośnie ilość informacji przesyłanych przez Internet, sieci telefoniczne i inne rodzaje mediów elektronicznych. W artykule wyjaśniono pojęcia telepracy i zespołów wirtualnych oraz opisano konsekwencje ich wykorzystania w praktyce przedsiębiorstw działających m.in. na terenie Polski. (abstrakt oryginalny)

Political and economic changes taking place in developed countries since the late nineties led to a major transformation of work systems, creating new types of work, such as telework, virtual teams or work at a distance. The very term teleworking and virtual teams or virtual organizations are quite new in the world of scientific literature. In fact, they appeared in the late twentieth century together with the development of technology, computing, communication systems and this in turn led to an even greater access to information. Continuous technological development has even greater than ever influence on management, and especially on the improvement and creation of value added. The amount of digital information is constantly growing in all fields: sent over the Internet, telephone networks and the use of other forms of electronic media. This article explains the concept of telework, virtual teams, and focuses on the consequences of their usage in practice by companies which are operating in Poland, such as IBM, Hewlett-Packard, McKinsey & Company, UPS, Irevna or companies belonging to the so-called "Big Four". (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Allen T., Managing the Flow of Technology: Technology transfer and the dissemination of technological information within the R&D organization, MIT Press, Cambridge 1977.
 2. Bailey D., Kurland N., A review of telework research: findings, new directions, and lessons for the study of modern work, "Journal of Organizational Behavior" 2002 no 23, s. 383-400.
 3. Barnatt C., Cyberbusiness: Mindsets for Wired Age, John Wiley & Sons, Chichester 1995.
 4. Brzozowski M., Organizacja wirtualna, PWE, Warszawa 2010.
 5. Brzozowski T., Teleworking/telecommuting - system podnoszący stopień zinformatyzowania sektora pracy. Szanse i zagrożenia dla społeczeństwa informacyjnego, Prace Komisji Geografii Przemysłu nr 13, Warszawa-Kraków 2009.
 6. CFA Institute, Ethical and Professional Standards and Quantitative Methods, CFA Program Curriculum, Volume 1, Level I, Pearson Custom Publishing, Boston 2009.
 7. Chidambaram L., Relational development in computer-supported groups, "MIS Quarterly" 1996 vol. 20 no 2.
 8. Collins J., Porras J., Wizjonerskie organizacje. Skuteczne praktyki najlepszych z najlepszych, MT Biznes, Warszawa 2008.
 9. Davidow W., Malone M., The Virtual Corporation, Harper-Business, London 1992.
 10. Duarte D., Snyder N., Mastering Virtual Teams, Jossey-Bass Publishers, San Francisco 1999.
 11. Dube L., Robey D., Surviving the paradoxes of virtual teamwork, "Info Systems Journal" 2008 vol. 19.
 12. Fitzpatrick M., California's Silicon Valley: The top professional location, Randstad Annual Report, Amsterdam 1999.
 13. Frączkowski K., Mechliński T., Telepraca i zarządzanie wirtualne w projektach informatycznych, VIII Konferencja PLOUG, Kościelisko 2002.
 14. Grudzewski W., Hejduk I., Przedsiębiorstwo wirtualne, Difin, Warszawa 2002.
 15. Hedberg B. at al., Virtual Organizations and Beyond, John Wiley & Sons, Chichester 1997.
 16. Hightower R., Sayeed L., Effects of communication mode and prediscussion information distribution characteristics on information exchange in groups, "Information System Research" 1996 vol. 7 no 4.
 17. Hightower R., Sayeed L., The impact of computer mediated communication systems on biased group discussion, "Computers in Human Behavior" 1995 vol. 11 no 1.
 18. Hiltrop J. et al., Managing the outsourced workforce: Strategic challenges from human resource management, "Strategic Change" 2001 vol. 10.
 19. Hilz S. et al., Experiments in group decision making, communications process and outcome in face-to--face vs. computerized conferences, "Human Communication Research" 1986 vol. 13 no 2.
 20. Huws U. et. al., Telework: Towards the elusive office, John Wiley & Sons, Chichester 1990.
 21. Janiec M. et al., Prowadzenie działalności biznesowej z zastosowaniem telepracy - poradnik, PARP, Warszawa 2006.
 22. Jasiński Z., Praca zespołowa we współczesnych warunkach wytwarzania. Zarządzanie personelem dziś i jutro, Uniwersytet Łódzki, Łódź 2000.
 23. Johnson R., Telework Trendlines 2009, WorldatWork Research, Scottsdale 2009.
 24. Kiesler S., Sproull L., Group decision making and communication technology, "Organizational Behaviour and Human Decision Processes" 1992 vol. 52 no 1.
 25. Kirkman B. et al., The impact of team empowerment on virtual team performance: The moderating role of face-to-face interaction, "Academy of Management Journal" 2004 vol. 47 no 2.
 26. Kodeks pracy, C.H. Beck, Warszawa 2008.
 27. Lamond D., Managerial Style and Telework, Managing Telework, Business Press, London 2000.
 28. Lipnack J., Stamps J., Virtual Teams. Reaching across space, time, and organization with technology, John Wiley & Sons, Chichester 1997.
 29. Nilles J., Telepraca. Strategie kierowania wirtualną załogą, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 2003.
 30. Panko R., Patterns of managerial communication, "Journal of Organizational Computing" 1992 vol. 2 no 1.
 31. Parker M., Strategic Transformation and Information Technology, Prentice Hall, Upper Saddle River 1996.
 32. Pfeffer J., The Human Equation, Harvard Business Press, Boston 1998.
 33. Roberts K. et al., Managing the global workforce: Challenges and strategies, "The Academy of Management Executive" 1998 vol. 12 no 4.
 34. Sankowska A., Organizacja wirtualna. Koncepcja i jej wpływ na innowacyjność, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2009.
 35. Schultz D., Schultz S., Psychologia dzisiejszej pracy a wyzwania, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.
 36. Warkentin M. et al., Virtual teams versus face-to-face teams: An exploratory study of a Web-based Conference System, "Decision Sciences" 1997 vol. 28 no 4.
 37. http://www.telepraca.gov.pl - strona internetowa poświęcona telepracy (dostęp: sierpień 2010).
 38. http://www.oticon.pl - strona internetowa duńskiego producenta aparatów słuchowych (również http://www.oticon.dk) (dostęp: sierpień 2010).
 39. http://www.mckinsey.com - strona internetowa firmy konsultingowej McKinsey&Company (dostęp: sierpień 2010).
 40. http://www.virtuelle-fabrik.com - strona internetowa szwajcarskiej platformy współpracy małych i średnich firm (dostęp: sierpień 2010).
 41. http://www.technologpark.pl - strona internetowa Wrocławskiego Parku Technologicznego (dostęp: sierpień 2010).
 42. http://www.amazon.com - strona internetowa sklepu Amazon.com (dostęp: sierpień 2010).
 43. http://www.ibm.pl - strona internetowa firmy IBM (dostęp: sierpień 2010).
 44. http://www.google.pl - strona internetowa firmy Google (dostęp: sierpień 2010).
 45. http://www.telcoa.org - strona internetowa poświęcona telepracy (dostęp: sierpień 2010).
 46. http://www.worksmart.org.uk - strona internetowa poświęcona telepracy (dostęp: sierpień 2010).
 47. http://www.um.wroc.pl - strona internetowa Wrocławia (dostęp: sierpień 2010).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
2080-6000
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu