BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kubiak Bernard F. (Uniwersytet Gdański)
Tytuł
Strategia zarządzania wiedzą i kapitałem intelektualnym w polskich organizacjach
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia Informatica, 2009, nr 24, s. 169-180, bibliogr. 10 poz.
Tytuł własny numeru
Informatyka ekonomiczna
Słowa kluczowe
Zarządzanie wiedzą, Strategia przedsiębiorstwa, Zarządzanie kapitałem intelektualnym, Wartości niematerialne
Knowledge management, Corporation strategies, Intellectual capital management, Intangible asset
Abstrakt
Zarządzanie wiedzą i rozwój kapitału intelektualnego jest niekwestionowaną, optymalną inwestycją w okresie spowolnienia gospodarczego, czyli kryzysu. Z licznych publikacji i badań wynika, że zarządzanie wiedzą i zarządzanie kapitałem intelektualnym w organizacjach (zwłaszcza dużych) w Polsce systematycznie pogarsza się i jest na skraju chaosu. Według opinii KPMG International w Polsce, ponad 70% polskich organizacji nie wykazuje właściwego powiązania zarządzania wiedzą ze strategią ich działania, formułowaniem oraz realizacją celów strategicznych. Wykorzystywanie wiedzy w działalności organizacji jest natomiast nieformalne, okazjonalne i przypadkowe. Żadna z badanych przez KPMG polskich organizacji nie osiągnęła poziomu systemowego zintegrowania zarządzania wiedzą z bieżącą i perspektywiczną działalnością organizacji. Przyczyną tego stanu rzeczy jest brak strategii zarządzania wiedzą oraz odpowiednich zasad i procedur racjonalnego gromadzenia, tworzenia i wykorzystywania wiedzy w organizacjach. Co gorsza, większość organizacji nie wdraża i nie stosuje dedykowanych narzędzi analitycznych. Z doświadczeń wielu organizacji europejskich wynika, że umiejętne zarządzanie i wykorzystywanie wiedzy zwiększa ich przewagę konkurencyjną, prestiż, efektywność ekonomiczną i wartość dla klientów.(fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Andreu R., Ricart J.E., Valor J., Information System Strategic Planning. A Source of Competitive Advantage, Oxford, England 1998.
  2. Face, "Computerworld" nr 8/847 z 24.02.2009.
  3. Gontarz A., Wiedza przynosi zyski, "Computerworld" nr 13/852 z 31.03.2009.
  4. IDC o Cloud Computing i Software-as-a-Service, "Computerworld" nr 13/852 z 31.03.2009.
  5. Kubiak B.F., Integration of Knowledge Management System with Contemporary Business, w: Management Information, red. B.F. Kubiak, A. Korowicki, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2009.
  6. Kubiak B.F., Model zarządzania informacją turystyczną, w: Informacja turystyczna, red. A. Panasiuk, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 429, Ekonomiczne Problemy Turystyki nr 7, Szczecin 2006.
  7. Kubiak B.F., System zarządzania wiedzą w organizacji - mity czy rzeczywistość, w: Acta Elbigensia, Rocznik Naukowy Elbląskiej Uczelni Humanistyczno-Ekonomicznej t. 1, Elbląg 2004.
  8. Kubiak B.F., Rola i znaczenie kapitału intelektualnego w kształtowaniu efektywności organizacji turystycznych, w: Kadry w gospodarce turystycznej, red. A. Panasiuk, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 496, Ekonomiczne Problemy Usług nr 19, Szczecin 2007.
  9. Olszak C.M., Ziemba E., Strategie i modele gospodarki elektronicznej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.
  10. Strategia informatyzacji współczesnej organizacji. Teoria i praktyka, red. B.F. Kubiak, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2003.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0867-1753
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu