BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wanagos Marzena (Akademia Morska w Gdyni)
Tytuł
Lokalne organizacje turystyczne - idea społeczeństwa obywatelskiego w rozwoju turystyki
The Local Tourist Organizations-The Idea of Civil Society in the Development of Tourism
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 45, s. 667-674, bibliogr. 12 poz.
Tytuł własny numeru
Nowoczesna administracja publiczna
Słowa kluczowe
Społeczeństwo obywatelskie, Turystyka, Rozwój turystyki
Civic society, Tourism, Tourism development
Uwagi
summ.
Abstrakt
Jedną z dróg obieraną przez podmioty fizyczne i prawne w turystyce na określonym obszarze jest współpraca. Współpracę można rozpatrywać zarówno w kategoriach społecznych i politycznych, jak i ekonomicznych. Różne podmioty uczestniczące w procesach współpracy mają odmienne cele. W rozwoju turystyki, jako dziedziny gospodarki i jej rozwoju na określonym obszarze, niezbędna jest kooperacja podmiotów, które uczestniczą w obsłudze ruchu turystycznego. Współpraca może ograniczać się do kreowania produktu i jego promocji, ale może mieć również szerszy wymiar w sferze publicznej kreując struktury społeczeństwa obywatelskiego. Lokalne organizacje turystyczne jako szczególne podmioty w aspekcie organizacyjno- prawnym, skupiają z określonego obszaru recepcji turystycznej, zarówno osoby fizyczne, jak i prawne. W niniejszym artykule podjęto próbę analizy lokalnych organizacji turystycznych w aspekcie idei społeczeństwa obywatelskiego. (fragment tekstu)

Local tourist organizations are associations which gather such organizations and as: local governments, private entities and other institutions which aim is a development of tourism on the defined area. The idea of the cooperation of local entities participating in the service of tourist movements is matching the idea of the ci vii society. Examinations are showing relations and motives for undertaking the cooperation of all sorts entities being active in local frames of tourist organizations. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
 1. Colas A., International civil society, Polity, Cambridge 2002.
 2. Górski E., Rozważania o społeczeństwie obywatelskim i inne studia z historii idei, IFiS PAN, Warszawa 2003.
 3. Marszal T., Opałło M. (red.). Współczesne problemy rozwoju regionalnego, PAN KPZK, Warszawa 1998.
 4. Mouffe Ch. (red.), Dimensions ofradical democracy. Phiralism, citizenship, community, Verso, London-New York 1992.
 5. Raport z badań lokalnych organizacji turystycznych województwa pomorskiego, opracowanie własne, Akademia Morska, Gdynia 2009.
 6. Siciński A., Społeczeństwo obywatelskie: pojęcie i rzeczywistość, "Więź" 1992, nr 8.
 7. Szucki J. (red.), Ani książę, ani kupiec - obywatel. Idea myśli społeczeństwa obywatelskiego w myśli współczesnej, Znak, Warszawa-Kraków 1997.
 8. Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 roku Prawo o stowarzyszeniach (tekst jednolity Dz. U. 2001, nr 79, poz. 855).
 9. Wendt J., Wymiar przestrzenny struktur i aktywności społeczeństwa obywatelskiego w Polsce, IGiPZ PAN, Warszawa 2007.
 10. Wnuk-Lipiński E., Socjologia życia publicznego. Scholar, Warszawa 2005.
 11. www.pot.gov.pl.
 12. Zmiany do Ustawy z dnia 25 czerwca 1999 o Polskiej Organizacji Turystycznej wprowadzone w 2001 roku (art. 4), Dz. U. 2001, nr 22, poz. 249.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu