BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Krzywoszyński Przemysław
Tytuł
Zagadnienia narodowościowe w perspektywie polskich plebiscytów i referendów (1920, 1921, 1946)
Nationality Issues in Perspective of Polish Plebiscites and Referendums (1920, 1921, 1946)
Źródło
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio G. Ius, 2011, vol. 58, nr 2, s. 33-42
Słowa kluczowe
Referendum, Demokracja, Historia prawa
Referendum, Democracy, Legal history
Uwagi
summ.
Abstrakt
Zarówno referendum, jak i plebiscyt są uznawane za najpopularniejsze instytucje demokracji bezpośredniej. W nauce panuje zgodność co do rozumienia pierwszej z nich - określana jest jako zaakceptowanie przez ogół uprawnionych do głosowania na danym obszarze określonego rozwiązania legislacyjnego, zgoda na działania władzy publicznej, zgoda na daną propozycję. Termin plebiscyt w nauce wciąż używany jest dwojako. Na gruncie prawa konstytucyjnego jest traktowany jako synonim referendum, przy czym zwraca się uwagę na wykorzystywanie głosowania, które w rzeczywistości stanowi okazję zamanifestowania zaufania elektoratu. (fragment tekstu)

The article presents some applications of two most popular institutions of direct democracy within nationality issues in Poland. The paper contains analyses of three important direct voting i.e. from 1920, 1921 and 1946 in wide historical, political and. economical contexts. The use of plebiscites on the Warmia, Masuria and Powisle (1920) and Upper Silesia (1921) intensified conflict between Germans and Poles. Moreover, this situation was caused not only by voting results, but also by preceding violent anti-Polish campaigns. The manipulative character of the referendum from 1946 concerning reforms consisted in communists' authorities' presentation of Polish independent opposition (both political parties and resistance) as allies of Nazi Germany. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Chojnacki E., Polska w obliczu referendum, 1946
 2. Cornu G., Vocabulaire juridique, Paris 2003, s. 752; E. Zieliński, Referendum w państwie demokratycznym, [w:] Referendum w Polsce współczesnej, pod red. D. Waniek, M. T. Staszewskiego, Warszawa 1995
 3. Cyrankiewicz J., Zambrowski R., Berman J., Referendum, Warszawa 1946
 4. Dillon E. J., Konferencja pokojowa w Paryżu 1919, Warszawa 1921
 5. Dmowski R., Polityka polska. Odbudowanie państwa, Warszawa 1926
 6. Dobelle J.-F., Référendum et droit à l΄autodétermination, Pouvoirs 77/1996
 7. Dok. 1, [w:] Plebiscyty na Warmii, Mazurach i Powiślu w 1920 roku. Wybór źródeł, P. Stawecki, W. Wrzesiński, Olsztyn 1986
 8. Dok. 122, [w:] Plebiscyty na Warmii, Mazurach i Powiślu w 1920 roku. Wybór źródeł, P. Stawecki, W. Wrzesiński, Olsztyn 1986
 9. Dok. 124, [w:] Plebiscyty na Warmii, Mazurach i Powiślu w 1920 roku. Wybór źródeł, P. Stawecki, W. Wrzesiński, Olsztyn 1986
 10. Dok. 13, [w:] Plebiscyty na Warmii, Mazurach i Powiślu w 1920 roku. Wybór źródeł, P. Stawecki, W. Wrzesiński, Olsztyn 1986
 11. Dok. 14, [w:] Plebiscyty na Warmii, Mazurach i Powiślu w 1920 roku. Wybór źródeł, P. Stawecki, W. Wrzesiński, Olsztyn 1986
 12. Dok. 306, [w:] Plebiscyty na Warmii, Mazurach i Powiślu w 1920 roku. Wybór źródeł, P. Stawecki, W. Wrzesiński, Olsztyn 1986
 13. Dok. 312, [w:] Plebiscyty na Warmii, Mazurach i Powiślu w 1920 roku. Wybór źródeł, P. Stawecki, W. Wrzesiński, Olsztyn 1986
 14. Evans-Pritchard E., Wódz w lamparciej skórze, [w:] Etnologia. Wybór tekstów, pod red. Z. Sokolewicza, Warszawa 1969
 15. Farley L. T., Plebiscites and Sovereignty, Londyn 1986
 16. Figura-Osełkowska E., Koncerty Feliksa Nowowiejskiego w ramach polskiej akcji agitacyjnej przed plebiscytem na Warmii i Mazurach w 1920 roku, [w:] Plebiscyty jako metoda rozwiązywania konfliktów międzynarodowych. W 90. rocznicę plebiscytów na Warmii, Mazurach i Powiślu, pod red. S. Achremczyk, Olsztyn 2010
 17. Fredro A., Trzy po trzy, Warszawa 1987
 18. Ks. Zwoliński A., Reduty polskie, Radom 2002
 19. Lietz Z., Plebiscyt na Powiślu, Warmii i Mazurach, Warszawa 1958
 20. Lutman R., Plebiscyt górnośląski, "Strażnica Zachodnia" 1931/3
 21. Łuczak M., Vox populi?, "Wprost", 1998/15
 22. Maksymowicz S., Plebiscyt na Warmii, Mazurach i Powiślu w polskiej prasie codziennej lat 1919-1920, [w:] Plebiscyty jako metoda rozwiązywania konfliktów międzynarodowych. W 90. rocznicę plebiscytów na Warmii, Mazurach i Powiślu, pod red. S. Achremczyk, Olsztyn 2010
 23. Malec-Masnyk B., Plebiscyt na Górnym Śląsku (geneza i charakter), Opole 1989
 24. Marczak T., Propaganda polityczna stronnictw przed referendum z 30 czerwca 1946 r., Wrocław 1986
 25. Mazowski K., Plebiscyt na Górnym Śląsku. W 60. rocznicę, "WTK - Tygodnik Katolików" 1981, nr 12
 26. Mirga A., Mróz L., Cyganie. Odmienność i nietolerancja, Warszawa 1994
 27. Osękowski Cz., Referendum 30 czerwca 1946, Warszawa 2000
 28. Paczkowski A., Referendum z 30 VI 1946 r. Próba wstępnego bilansu, [w:] Referendum w Polsce współczesnej, pod red. D. Waniek, M. T. Staszewskiego, Warszawa 1995
 29. Paczkowski A., Zdobycie władzy 1945-1947, Warszawa 1993
 30. Piasecki A.K., Referenda w III RP, Warszawa 2005
 31. Pius IX, Alokucja Maxima quidem, [w:] J.-M. Villefranche, Pius IX dzieje, życie, epoka, Warszawa 2001
 32. Po referendum w sprawie minaretów. Koniec złudzeń, Szwajcario, A. Muschg, wywiad P. Buras, http://wyborcza.pl/1,97738,7381847, html. Dostęp: 21 grudnia 2009
 33. Popiołek K., Górnośląski plebiscyt, "Poglądy" 1981, nr 6
 34. Radziwiłłowicz D., Tradycja grunwaldzka w polskiej tradycji plebiscytowej, [w:] Plebiscyty jako metoda rozwiązywania konfliktów międzynarodowych. W 90. rocznicę plebiscytów na Warmii, Mazurach i Powiślu, pod red. S. Achremczyk, Olsztyn 2010
 35. Roussillon H., Contre le référendum, "Pouvoirs" 77/1996
 36. Schmitd V. A., Trapped by their ideas: French élites' discourses of European integration and globalization, [w:] France and the European Union: after the referendum on the European Constitution, red. E. Grossman, London - New York 2008
 37. Szymański M., Plebiscyt na Warmii, Mazurach i Powiślu w 1920 r., "Wiadomości Historyczne" 1997, nr 4,
 38. Uwaga Polacy!, Łódź 1946
 39. Uziębło P., Konstrukcja instytucji demokracji bezpośredniej w konstytucji RP na tle współczesnych rozwiązań ustrojowych, "Gdańskie Studia Prawnicze" 2004, t. XII
 40. Wyglenda J., Plebiscyt i powstania śląskie, Opole 1966
 41. Wyszczelski L., Warmia, Mazury i Powiśle w koncepcji przynależności państwowej podczas obrad konferencji paryskiej w 1919 roku, [w:] Plebiscyty jako metoda rozwiązywania konfliktów międzynarodowych. W 90. rocznicę plebiscytów na Warmii, Mazurach i Powiślu, pod red. S. Achremczyk, Olsztyn 2010
 42. Wyszczelski L., Wilno 1919-1920, Warszawa 2008
 43. Zieleniewski L., Plebiscyt w prawie narodów, Warszawa 1928
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0458-4317
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu