BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kroik Janusz (Politechnika Wrocławska), Bechowska-Gebhardt Agata (Politechnika Wrocławska)
Tytuł
Dylematy funkcji wychowawczej szkoły wyższej w społeczeństwie wiedzy
Dilemmas of University's Educational Function in Knowledge Society
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2010, nr 93, s. 80-88, tab., bibliogr. 12 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Wiedza w gospodarce i gospodarka oparta na wiedzy : edukacja w gospodarce opartej na wiedzy
Słowa kluczowe
Szkolnictwo wyższe, Społeczeństwo oparte na wiedzy, Wychowanie, Społeczna odpowiedzialność biznesu
Higher education, Knowledge-based society, Education, Corporate Social Responsibility (CSR)
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Artykuł przedstawia wybrane istotne dylematy szkoły wyższej związane z wypełnianiem jej funkcji wychowawczej w społeczeństwie wiedzy na tle wymogów płynących z jej otoczenia zewnętrznego w kontekście rynkowym. Opisuje możliwość realizacji funkcji wychowawczej przez szkołę wyższą na gruncie przyjęcia koncepcji CSR i związane z nią wymogi i wątpliwości. Proponuje, jako próbę wyjścia naprzeciw niektórym z zarysowanych dylematów, zastosowanie przez szkołę wyższą podejścia według marketingu personalnego i przedstawia jego syntetyczne warianty. (abstrakt oryginalny)

The article presents chosen essential dilemmas of university's educational function in knowledge society on the background of environment s' requirements including market's context. It describes the possibility of realizing university's educational function on the background CSR conception and its requirements and doubts. It proposes the application of personnel marketing conception in university's educational function as a solution's direction of some described dilemmas and it presents its synthetic variants. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Balcerak A., Bechowska-Gebhardt A., Galant-Pater M., Kroik J., Stalewski T., Badania ankietowe losów absolwentów rocznika 2003 na kierunku zarządzanie i marketing Wydziału Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2008 (materiał roboczy).
 2. Bauman Z., Płynna nowoczesność, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2006.
 3. Brugman J., Prahalad C.K., Biznes - społeczeństwo: nowa umowa, Harvard Business Review Polska, maj 2007.
 4. Galata S., Strategiczne zarządzanie organizacjami, wiedza, intuicja strategia, etyka, Difin, Warszawa 2004.
 5. Giddens A., Nowoczesność i tożsamość. "Ja" i społeczeństwo w epoce późnej nowoczesności, PWN, Warszawa 2006.
 6. Kapias M., Kasperek K., Polok G., Etyczne aspekty wychowania w szkole wyższej, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej w Katowicach, AE, Katowice 2008.
 7. Kochanowski J., Uniwersytet i nierówności społeczne: wiedza, wykluczenie i system ekspercki, [w:] J. Kochanowski (red.), Społeczeństwo, wiedza, demokracja, Wydawnictwo "Wschód - Zachód", Łódź 2008.
 8. Kroik J., Bechowska-Gebhardt A., Odpowiedzialność społeczna szkoły wyższej wg CSR i jej reperkusje socjotechniczne w kształtowaniu funkcji wychowawczej, Instytut Organizacji i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej, Wrocław, raport PRE nr 2/2009.
 9. Leja K., Uniwersytet organizacją służącą otoczeniu, [w:] Społeczna odpowiedzialność uczelni, Politechnika Gdańska, Gdańsk 2008.
 10. Moszkowicz M., Strategia rozwoju Politechniki Wrocławskiej, materiał wewnętrzny przygotowany na potrzeby władz Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2007.
 11. Porter M., Kramer M., Strategia i społeczeństwo: społeczna odpowiedzialność biznesu - pożyteczna moda czy nowy element strategii konkurencyjnej?, "Harvard Business Review Polska", czerwiec 2007.
 12. Sulejewicz A., Paradoks społecznej odpowiedzialności biznesu szkoły wyższej, [w:] Społeczna odpowiedzialność uczelni, Politechnika Gdańska, Gdańsk 2008.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu