BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Lubińska Teresa (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Finanse publiczne i sektor finansów publicznych dwadzieścia lat po upadku gospodarki centralnie sterowanej
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia Informatica, 2009, nr 24, s. 181-193, rys., bibliogr. 24 poz.
Tytuł własny numeru
Informatyka ekonomiczna
Słowa kluczowe
Przekształcenia systemowe, Finanse publiczne, Plan Balcerowicza, Budżet państwa
Systemic transformation, Public finance, Balcerowicz Plan, State budget
Abstrakt
Finanse publiczne stanowią niezwykle ważną dziedzinę nauki jak i działań publicznych realizowanych w ramach tak zwanego sektora finansów publicznych. Sektor ten podlegał ogromnym przeobrażeniom w okresie ostatnich 20 lat. W artykule uporządkowano te przeobrażenia w etapy. Za etapy uznano główne reformy finansów publicznych. Szerzej omówiono etap określany jako reforma budżetu zadaniowego. Podano również stan makroekonomiczny finansów publicznych w latach 2007-2008, z uwypukleniem małorozwojowej struktury wydatków publicznych. W artykule starano się ukazać rolę budżetu jako szczególnego rodzaju instytucji zarządzania zadaniami publicznymi.(fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bugaj R., Ocena reformy ubezpieczeń społecznych, "Gospodarka Narodowa" 2004, nr 1-2.
 2. Balcerowicz L., Socjalizm. Kapitalizm. Transformacja, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1997.
 3. Balcerowicz L., Państwo w przebudowie, Znak, Kraków 1999.
 4. Golinowska S., Cztery reformy rządu J. Buzka, Materiały RSSG przy Prezesie Rady Ministrów, RSSG o wzroście gospodarczym, Warszawa nr 39.
 5. Groot T., Budding S., New Public Management's Curvent Issues and Future Prospects, 5th NPM Sweminar at Urije University Amsterdam, 14 September 2005.
 6. Jakóbik W., Zmiany systemowe w Polsce a struktura gospodarki, Wydawnictwo Naukowe PWN 2000.
 7. Kosikowski C., Finanse publiczne. Komentarz, Lexis Nexis, Warszawa 2007.
 8. Lubińska T., Lozano Platonoff A., Strąk T., Budżet zadaniowy - racjonalność -przejrzystość - skuteczność, "Ekonomista" 2006, nr 5.
 9. Lubińska T., Odruch obronny, czyli polski syndrom reform, "Rzeczpospolita" z 12.01.2005.
 10. Lubińska T., Strąk T., Lozano Platonoff A., Będzieszak M., Metodologiczne i wdrożeniowe aspekty zastosowania budżetu zadaniowego, "Ekonomista" 2007, nr 5.
 11. Misiąg M. (red.), Wzorcowy urząd, czyli jak usprawnić administrację samorządową, jak mierzyć jej zadania i wyniki, IBnGR, Warszawa 2005.
 12. Nizioł K., Czynniki determinujące reformy systemu finansów publicznych w Polsce, Materiały z konferencji Samorząd finansów publicznych w Polsce, Uniwersytet Szczeciński, Wydział Prawa i Administracji, Szczecin 2005.
 13. Pakiet radykalnych przedsięwzięć polityki gospodarczej tworzącej podwaliny pod społeczną gospodarkę rynkową 1990-1993 oraz "Średniookresowa strategia finansowa", Raport Roczny Strategii Społeczno-Gospodarczej nr 33, Warszawa 1998.
 14. Pakoński K., Piszczek M., Budżet zadaniowy, w: Budżet władz lokalnych, red. S. Owsiak, PWE, Warszawa 2002.
 15. Piotrowska-Marczak K., Federalizm fiskalny w teorii i praktyce, Difin, Warszawa 2009.
 16. Program konwergencji. Aktualizacja 2007 r., Warszawa 2008.
 17. Postuła M., Transformacja i reforma finansów publicznych w Polsce w dwudziestoleciu 1989-2008, WSPiZ, Warszawa 2008.
 18. Szewczuk A., Metodyczne dylematy identyfikowania siły oddziaływania instrumentów organizacyjnych i ekonomicznych na funkcjonowanie sektora publicznego, w: Finanse publiczne, red. A. Pomorska, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2006.
 19. Wojtyna A., Dyskusja RSSG z dn. 27.II.1998 r. ust. Polityki szybkiego wzrostu - co można zrobić, Materiały RSSG przy Prezesie Rady Ministrów, nr 39, Warszawa 2001.
 20. Wojtyna A., Blaski i cienie reformy podatków, "Nowe Życie Gospodarcze" 1999, nr 35.
 21. Ziółkowska W., Rola finansów publicznych w Polsce w latach 1991-2007, ZN WSB nr 19, Poznań 2006.
 22. Ustawa o finansach publicznych, DzU 2005, nr 249, poz. 2104.
 23. DzU 1991, nr 72, poz. 344.
 24. DzU 1998, nr 15, poz. 148.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0867-1753
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu