BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Więcek-Janka Ewa (Politechnika Poznańska), Kujawińska Agnieszka (Politechnika Poznańska)
Tytuł
Innowacje w organizacji - ujęcie psychodynamiczne (między technokracją a demokracją)
Innovation in Organization - the Psychodynamic Perspective (Between Technocracy and Democracy)
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 45, s. 675-685, rys., tab., bibliogr. 23 poz.
Tytuł własny numeru
Nowoczesna administracja publiczna
Słowa kluczowe
Innowacje w organizacji
Innovations in organization
Uwagi
summ.
Abstrakt
Zmiana jest jedną z cech istnienia organizacji determinującą jej rozwój. Każda organizacja działa w zmieniającym się otoczeniu. Warunkiem przetrwania i rozwoju staje się umiejętność dostosowania do zmiennych warunków. Samo pojęcie zmiany, w literaturze tematu, jest rozumiane jako przejście z jednego stanu w inny". Zmiana organizacyjna jest określeniem mającym wiele definicji. Woodman definiuje ją jako " każdą istotną modyfikację jakiejś części organizacji". Więcek-Janka charakteryzuje zmianę jako, ,, determinantę rozwoju organizacji na drodze wewnętrznej adaptacji łub zewnętrznej imitacji o ewolucyjnym charakterze determinowaną zmianami otoczenia". Uważa również, że zmiana organizacyjna może dotyczyć każdego aspektu organizacji i może pociągnąć za sobą skutki daleko wykraczające poza obszar, w którym się odbywa. Zaś Masłyk-Musiał stwierdza, że zmiana to "przekształcenie istniejącego układu wg ustalonych procedur przemieniające równocześnie rezultaty tego przekształcenia ukierunkowane przez celowość działań organizacji Jest to pojęcie ściśle związane z innowacją i racjonalizacją, gdyż wiele działań innowacyjnych powoduje zmiany w organizacji (np. wdrożenie nowej technologii). Zmiany w organizacji są dokonywane zgodnie z zasadą " zdarzenie-zmiana". Aby dokładnie przeanalizować proces zmian, poznać zmienne zależne i niezależne oraz związki między nimi, tworzy się modele i symuluje procesy zmian. (fragment tekstu)

In the paper the authors present the proposition of change' definition and the method of it application. The method joins two ways of the innovation' entering in the enterprises: traditional and psychological. The main advantage of this approach is including heterogeneity of the creative processes which lead to generate of new ideas. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
 1. Aniszewska G., Opór wobec zmian vi' organizacjach, "Marketing i Rynek" 1998, nr 8.
 2. Armstrong M., Zarządzanie zasobami ludzkimi, Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków 1996.
 3. Bagiński J., Strategia zmian, "Ekonomika i organizacja przedsiębiorstwa" 1995, nr 10.
 4. Carr D.K., Hard K.J., Trant W.J., Zarządzanie procesem zmian, PWN, Warszawa 1998.
 5. Drucker P.F., Innowacje i przedsiębiorczość - Praktyka i zasady, PWE, Warszawa 1992.
 6. Flopp, L., Warunki i sposoby wprowadzania zmian, "Zarządzanie na Świecie" 1998, nr 11.
 7. Makarczyk W., Przyswajanie innowacji, Wydawnictwo PAN, Wrocław 1971.
 8. Masłyk-Musiał E., Zarządzanie zmianami w firmie, CIM, Warszawa 1996.
 9. Nęcka E., Psychologia twórczości, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2002.
 10. Penc J., Strategie rozwoju zmiany, "Ekonomika i organizacja przedsiębiorstwa" 1997, 9.
 11. Perlaki I., Zmiany w organizacji, PWE, Warszawa 1983.
 12. Pietrasiński Z., Psychologia wprowadzania zmiany, "Wektory" 1971, nr 1.
 13. Strategor, Zarządzanie firmą, strategie struktwy, decyzje, tożsamość, PWE, 2001.
 14. Strelau J., Temperament - osobowość - działanie, PWN, Warszawa 1992.
 15. Stoner J., Freeman E., Gilbert D., Kierowanie, PWE, Warszawa 2001.
 16. Suszyński C, Proces zarządzania zmianami, PWE, Warszawa 1999.
 17. Wawrzyniak B., Zmiany trzeba zaczynać od ludzi, "Przegląd Organizacji" 1998, nr 4.
 18. Więcek-Janka E., Charakterystyka wybranych metod wprowadzania zmiany planowanej w środowisku konfliktu organizacyjnego, [w:] L. Pacholski, S. Trzcieliński (red.), Koncepcje zarządzania przedsiębiorstwem, Politechnika Poznańska, Poznań 2003.
 19. Więcek-Janka E.. Problematyka modelowania zmian w zarządzaniu przedsiębiorstwem, [w:] Materiały Konferencyjne 1 Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej; Zintegrowane systemy Zarządzania - Jakość, Środowisko, Technologia, Bezpieczeństwo, Szczyrk 2000.
 20. Więcek-Janka E., Zmiany organizacyjne - modele i strategie, [w:] S. Trzcieliński (red.), Nowoczesne przedsiębiorstwo, Politechnika Poznańska, Poznań 2005.
 21. Więcek-Janka E., Zmiany i konflikty w organizacji. Politechnika Poznańska, Poznań 2006.
 22. Woodman R.W., Organization Change and Development New Arenas for Inąuiry andAction, "Journal of Management" 1989, nr 2.
 23. Zarębska A., Zmiany organizacyjne w przedsiębiorstwie, Difm, Warszawa 2002.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu