BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Gajewska Małgorzata (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Przywództwo w rolniczych spółdzielniach produkcyjnych. Raport z badań
Leadership in Farming Productive Cooperatives. Research Report
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Nauki o Zarządzaniu (7), 2011, nr 164, s. 62-73, tab., rys., bibliogr. 14 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics. Management Sciences
Tytuł własny numeru
Zarządzanie w praktyce
Słowa kluczowe
Spółdzielczość rolnicza, Przywództwo, Style kierowania, Kompetencje kierownicze, Motywowanie pracowników
Agricultural cooperation, Leadership, Management styles, Managerial competencies, Motivating employees
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Artykuł prezentuje wyniki badań ankietowych kadry menedżerskiej rolniczych spółdzielni produkcyjnych (RSP) w zakresie realizacji procesu przewodzenia, tj. kierowania ludźmi. Została w nim omówiona specyfika zarządzania wynikająca głównie z zasad funkcjonowania przedsiębiorstwa spółdzielczego. Opracowanie przedstawia charakterystykę kadr kierowniczych RSP pod względem cech demograficzno-społecznych i osobowościowych oraz diagnozuje stosowane style kierowania. Pokazuje również sposoby motywowania personelu wykorzystywane w tych organizacjach. (abstrakt oryginalny)

The article presents the results of a survey of the managerial staff of farming productive cooperatives concerning the implementation of the process of conduction, namely managing people. It describes the specification of the management resulting primarily from the principles of functioning as a cooperative enterprise. The paper presents the characteristics of managerial staff in terms of demographic, social and personal features and diagnoses the applied styles of management. It also shows the way of motivating the staff used in these organizations. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Adamski M., Procesy dostosowawcze w rolniczych spółdzielniach produkcyjnych, IERiGŻ, Warszawa 2008.
 2. Bagieński S., Zasób organizacyjny rolniczych spółdzielni produkcyjnych a ich sytuacja finansowa, SGGW, Warszawa 2003.
 3. Bielski M., Organizacje - istota, struktury, procesy, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2001.
 4. Bittel L.R., Krótki kurs zarządzania, PWN, McGraw-Hill, Warszawa-Londyn 1994.
 5. Cioch H., Zarys prawa spółdzielczego, Wolters Kluwer, Warszawa 2007.
 6. Cockerill T., Hunt J., Schroder H., Managerial competencies: Fact or fiction, "Business Strategy Review" 1995 (Autumn) vol. 6 no 3.
 7. Griffin R.W., Podstawy zarządzania organizacjami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004.
 8. Haber L.H., MANAGEMENT - Zarys zarządzania małą firmą, PSB, Kraków 1998.
 9. Kopertyńska W., Motywowanie pracowników. Teoria i praktyka, PLACET, Warszawa 2008.
 10. Pietroń-Pyszczek A., Motywowanie pracowników. Wskazówki dla menedżerów, MARINA, Wrocław 2007.
 11. Rakowska A., Kompetencje menedżerskie kadry kierowniczej we współczesnych organizacjach, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2007.
 12. Rolnictwo w Polsce. Rolnicze spółdzielnie produkcyjne, red. K. Stanisławski, Wydawnictwo "Czarno- -Biała", Bydgoszcz 2008.
 13. Terelak J.F., Psychologia menedżera, Difin, Warszawa 1999.
 14. Ustawa z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze, DzU 1982 nr 30, poz. 210.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
2080-6000
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu