BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wyrzykowski Wojciech (Politechnika Gdańska)
Tytuł
Zryczałtowane formy opodatkowania - stymulacja rozwoju przedsiębiorczości
Forms of Flat Rates Taxation - a Chance for Enterprise Development
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 45, s. 697-709, rys., tab., bibliogr. 8 poz.
Tytuł własny numeru
Nowoczesna administracja publiczna
Słowa kluczowe
Opodatkowanie dochodów, Rozwój przedsiębiorczości
Taxation of income, Entrepreneurship development
Uwagi
summ.
Abstrakt
W ostatnich kilkunastu latach na świecie obserwuje się rosnące zainteresowanie rozwojem małej przedsiębiorczości. Wzrasta udział małych, bardzo często jednoosobowych firm w tworzeniu PKB2. Podobnie, w Unii Europejskiej działa ponad 20 milionów przedsiębiorstw tego sektora. Zatrudniają one ponad 65% ogółu zatrudnionych3. W okresie kryzysu ekonomicznego sprawność działania, zdolność do procesów adaptacyjnych i transformacji, szybka rotacja kapitałów, nielimitowany czas pracy oraz inne elementy właściwe dla firm mikroprzedsiębiorców mogą i powinny stać się jednym z najistotniejszych narzędzi powrotu do stabilnego rozwoju gospodarki. Należy zatem kontynuować a nie ograniczać warunki sprzyjające rozwojowi tego sektora. Fałszywy aspekt fiskalny oparty na tezie o wykorzystywaniu form zryczałtowanych do obniżania obciążeń podatkowych (jak wykazano w dalszej części, nieprawdziwy) i tendencje władzy do biurokratyzowania działalności gospodarczej, są powodem stale powracających inicjatyw rządowych do zmniejszania lub wręcz likwidacji uproszczonych form opodatkowywania działalności gospodarczej. Sektorowi małej przedsiębiorczości wciąż poświęca się zbyt mało uwagi, szczególnie w proporcji do efektów gospodarczych i znaczenia jakie posiada w kształtowaniu produktu krajowego. Nie jest on również dobrze poznany, w aspekcie oddziaływania na jego potencjał i rozwój, adekwatnych dla takiej działalności gospodarczej form jej opodatkowania, stąd też wyciąga się, na podstawie niepełnych i nieprzeanalizowanych danych statystycznych, niesłuszne wnioski o malejącym zainteresowaniu samych przedsiębiorców zryczałtowanymi formami opodatkowania. (fragment tekstu)

The article presents the analysis of changes implemented in years 1992-2008 in Polish legislation concerning forms of fiat rates taxation of business activities. It describes social and economic effects worked out by this group of taxpayers and elaborate the essence and reasons of decline in business activities taxed in such a form. The article shows the need of keeping and development of fiat rates taxation, not restriction of it. After the period of decrease, the number of fiat rate taxpayers has been increasing again for the last two years. Also the structure of this form of taxation has been changing. There are more and more economic units with high income and, as the result, paying high taxes. Forms of fiat rates taxation are profitable both for taxpayers and for revenue offices because of Iow costs of tax collection, tax effectiveness and costs of accountancy and administration which are covered by entrepreneurs. The proposals of elimination of fiat rates taxation, which the government comes forward with, should be recognized as erroneous and contrary to the interest of both taxpayers and internal revenue office. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
  1. Grzegorzewska-Mischka E., Polski przedsiębiorca w Unii Europejskiej-bariery i możliwości rozwoju, Uwarunkowania realizacji celów Strategii Lizbońskiej w polskiej gospodarce, Wyd. ODDK, Gdańsk 2007.
  2. Grzegorzewska-Mischka E. (red.), Skutki Integracji Polski z Unią Europejską - wybrane zagadnienia, VM Group, Gdańsk 2007.
  3. Wyrzykowski W., Podatkowe uwarunkowania przedsiębiorczości w Polsce- Uwarunkowania realizacji celów Strategii Lizbońskiej w polskiej gospodarce, Wyd. ODDK, Gdańsk 2007.
  4. Bariery przedsiębiorczości według MSP - badania wykonane przez Agencję Badań Rynku OPINIA dla Krajowej Izby Gospodarczej - 2006 r.
  5. Doing Business 2008 Poland, World Bank Group.
  6. Ministerstwo Finansów - Departament Podatków Dochodowych - Informacja dotycząca rozliczenia podatku dochodowego (za lata 2005-2007).
  7. Postulaty Związku Rzemiosła Polskiego dotyczące opodatkowania działalności gospodarczej, w tym w szczególności msp - opracowanie dla Komisji Nadzwyczajnej "Przyjazne Państwo" ds. związanych z ograniczeniem biurokracji.
  8. Taxation trends In the European Union, Eurostat, 2007.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu