BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Niemczyk Krzysztof
Tytuł
Śladami doktrynalnych spotkań Milovana Djilasa z Polską
Following Milovam Djilas's Doctrinal Meetings with Poland
Źródło
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio G. Ius, 2011, vol. 58, nr 2, s. 43-63, tab.
Słowa kluczowe
Doktryny polityczne, Doktryny prawne, Historia myśli politycznej
Political doctrine, Legal doctrines, History of political thought
Uwagi
summ.
Djilas Milovan
Abstrakt
W artykule ukazano zarówno wypowiedzi Djilasa o sprawach dotyczących Polski i Polaków, jak i wskazano wpływ, jaki wywarły jego poglądy na przedstawicieli polskiej myśli politycznej (zarówno dysydentów, jak i przedstawicieli komunistycznych władz). Przedstawione w niniejszym artykule spotkania Djilasa z Polską dotyczyć będą jego wątków biograficznych (np. pobyt w Polsce w związku z tworzeniem Kominformu), jak i wypowiedzi na temat Polski i Polaków zawartych w jego pracach i wywiadach. (fragment tekstu)

Deliberations concerning the relations between Polish and foreign political and legal thought can be shown in various perspectives, which themselves determine an interesting area for a scientific study. The objective of the hereby article is an attempt to present Milovan Djilas's statements touching upon Polish affairs, as well as indicating the influence, which his points of view exerted on the representatives of Polish political thought (dissidents and representatives of communist power as well). Djilas's meetings with Poland presented in the article concern at the same time biographical trains and statements about Poland and the Polish included in his essays and interviews. Doctrine connections of Djilas with the output and representatives of Polish anticommunist opposition have been underlined in a special way, also with the help of a survey, in which participated Bogdan Borusewicz, Zbigniew Bujak, Aleksander Smolar i Romuald Szeremietiew. Presented, in the text doctrine connections of Djilas and Poland apply mainly to the reception of his opinions enclosed in The New Class: An Analysis of the Communist System and their influence on creation of the political consciousness of the anticommunist movement in Poland. These connections are probably turned out the most evidently in one of the essential ideological documents of the anticommunist opposition representatives: ,,An Open Letter Addressed to the Members of the Basic Party Organization of the Polish United Labour Party and the Members of the Socialist Youth at the University of Warsaw" written by J. Kuron and K. Modzelewski. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Djilas M., Fall of the New Class. A History of Communism's Selfdestruction, Alfred A. Knopf, New York 1998
 2. Djilas M., Nowa klasa wyzyskiwaczy, 1957
 3. Djilas M., Rise and Fall, London 1985
 4. Djilas M., Rozmowy ze Stalinem, Paryż 1962
 5. Djilas M., The Unperfect Society, London 1969
 6. Dubel L., Geneza i funkcje tzw. teorii "nowej klasy", "Annales Universitatis Mariae Curie Skłodowska", Sectio G, vol. XXXI, 14, Lublin 1984
 7. Dubel L., Zagadnienie biurokracji w twórczości Karola Marksa i Fryderyka Engelsa, "Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska", Sectio G, vol. XXXII/XXXIII, 3, Lublin 1985/1986
 8. Friszke A., Anatomia buntu. Kuroń, Modzelewski i komandosi, Kraków 2010
 9. Golon M., U źródeł "zimnowojennego" podziału świata - powstanie i działalność Biura Informacyjnego Partii Komunistycznych i Robotniczych (Kominformu) w latach 1947-1950, [w:] Polska w podzielonym świecie po II wojnie światowej (do 1989 r.). Studia z konferencji naukowej zorganizowanej przez Komisję Historii Stosunków Międzynarodowych przy Komitecie Nauk Historycznych PAN oraz IHiA UMK w Toruniu, 24-25 V 2001 r., pod. red. M. Wojciechowskiego,Toruń 2002
 10. Jażborowska I., Utworzenie Kominformu. Kominform jako narzędzie manipulacji Stalina w Polsce, "Dzieje Najnowsze" 1992, z. 2
 11. Kucharczyk G., Polska myśl polityczna po 1939 r., Dębogóra 2009
 12. Kuroń J., K. Modzelewski, List otwarty do członków podstawowej organizacji partyjnej Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej i członków uczelnianej organizacji Związku Młodzieży Socjalistycznej przy Uniwersytecie Warszawskim, [w:] J. Kuroń, Dojrzewanie. Pisma polityczne 1964-1968, Warszawa 2009
 13. Lusting M., Trotsky and Djilas. Critics of Communist Bureaucracy, New York 1989
 14. Machcewicz P., Władysław Gomułka, Warszawa 1995
 15. Mandel E., Dlaczego biurokracja nie jest nową klasą panującą?, Warszawa 1981
 16. Mandel E., O biurokracji, Warszawa 1981
 17. Milovan Djilas albo banały odszczepieńca, "Polityka" 1957, nr 31
 18. Staniszkis J., Ontologia socjalizmu, [w:] Antykomunizm polski. Tradycje intelektualne, pod. red. B. Szlachty, Kraków 2000
 19. Torańska T., Oni, Warszawa 2004
 20. Trocki L., Zdradzona rewolucja. Czym jest ZSRR i dokąd zmierza?, Warszawa 1991
 21. Urban G., Kwadratura koła. Z Milovanem Djilasem rozmawia George Urban, Międzyzakładowa Struktura "Solidarności"
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0458-4317
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu