BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Mierzwa Dominika (Politechnika Wrocławska)
Tytuł
Partnerstwo jako sposób budowania przedsiębiorstwa opartego na wiedzy (na przykładzie farmaceutycznej spółdzielni pracy)
Partnership as a Way of Building a Knowledge-Based Company (on the Example of a Pharmaceutical Cooperative Company)
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2010, nr 93, s. 120-126, bibliogr. 11 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Wiedza w gospodarce i gospodarka oparta na wiedzy : edukacja w gospodarce opartej na wiedzy
Słowa kluczowe
Kapitał intelektualny, Współpraca przedsiębiorstw, Partnerstwo przedsiębiorstw, Przedsiębiorstwo spółdzielcze, Przedsiębiorstwo farmaceutyczne
Intellectual capital, Enterprises cooperation, Partnership of companies, Cooperative company, Pharmaceutical company
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Okres integracji Polski z Unią Europejską oraz rozwój nowej gospodarki opartej na wiedzy stworzyły nowe warunki funkcjonowania przedsiębiorstw. Zmiany zachodzące w otoczeniu powodują, że przedsiębiorcy coraz częściej zmuszeni są podejmować decyzje oparte na budowaniu relacji z innymi podmiotami rynkowymi. W artykule autorka przedstawia znaczenie współpracy dla rozwoju kapitału intelektualnego współczesnych przedsiębiorstw. Badania przeprowadzono w średniej wielkości firmie - w farmaceutycznej spółdzielni pracy. (abstrakt oryginalny)

The period of Poland's integration with the European Union and the development of new knowledge-based economics have in the recent years created new conditions of companies' functioning. The changes taking place in the environment are the reason that entrepreneurs are more and more often forced to build relations with other subjects on the market. In the article the author presents the importance of the intellectual capital for the development of modern companies. The author's intention is to make managers aware of the idea of cooperation and its impact on the competitiveness of economic subjects. The research was carried out in an average-sized company, i.e. a pharmaceutical cooperative company. ()
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Brodziński M., Dylematy rozwoju spółdzielczości w Polsce, Spółdzielczy Instytut Badawczy, Warszawa 1999.
 2. Brzozowski B., Spółdzielczość wiejska (wybrane zagadnienia), AR, Kraków 2003.
 3. Dyka S., Grzegorzewski P., Zarządzanie spółdzielnią, Difin, Warszawa 2000.
 4. Kempy D., Logistyczna obsługa klienta, PWE, Warszawa 2001.
 5. Kisielnicki J., MIS Systemy Informatyczne Zarządzania, Placet, Warszawa 2008.
 6. Mierzwa D., Outsourcing jako metoda efektywnego zarządzania przedsiębiorstwem spółdzielczym (na przykładzie farmaceutycznej spółdzielni pracy), "Spółdzielczy Kwartalnik Naukowy" 2009, nr 1.
 7. OECD, The knowledge-based economy, Paris 1996, GD(96) 102.
 8. Polanyi M., Personal Knowledge. Towards a Post-Critical Philosophy, Routledge & Kegan, London 1958.
 9. Sulejewicz A., Partnerstwo strategiczne: modelowanie współpracy przedsiębiorstw, SGH, Warszawa 1997.
 10. Tomaszewska H., Przewodnik po gospodarce opartej na wiedzy, "Technologie i Przemysł" wiosna 2004.
 11. Ustawa z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze, DzU 1985, nr 54, poz. 288, z późn. zm.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu