BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Golej Robert (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Małe i średnie przedsiębiorstwa jako uczestnicy procesu dyfuzji wiedzy i innowacji
Small and Medium Enterprises as a Participant in the Process of Diffusion of Knowledge and Innovation
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Nauki o Zarządzaniu (7), 2011, nr 164, s. 74-89, tab., rys., bibliogr. 24 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics. Management Sciences
Tytuł własny numeru
Zarządzanie w praktyce
Słowa kluczowe
Małe i średnie przedsiębiorstwa, Innowacyjność
Small business, Innovative character
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Podjęte w artykule kwestie dotyczą zdolności przedsiębiorstw sektora MSP do absorpcji wiedzy i innowacji. Badania literaturowe wykazały, że przedsiębiorstwa sektora MSP są predysponowane do aktywnego uczestnictwa w procesie dyfuzji wiedzy i innowacji. Na podstawie badań empirycznych1 wykazano, że przedsiębiorstwa małe i średnie nie prowadzą uporządkowanego zarządzania innowacjami, co zdecydowanie osłabia ich systemową zdolność do podjęcia aktywności innowacyjnej. Równocześnie uznają one konieczność jego uporządkowania oraz zależność szybkości wprowadzania innowacji od zastosowanych rozwiązań metodycznych w obszarze zarządzania innowacjami. Jednocześnie zastosowane metody nie mogą tłumić żywotnych cech charakterystycznych dla firm tego sektora. (abstrakt oryginalny)

Taken in the paper issues include the ability of SMEs to absorb knowledge and innovation. The research literature has shown that the enterprises of SMEs sector are predisposed to actively participate in the process of diffusion of knowledge and innovation. On the basis of empirical studies it has been shown that small and medium enterprises do not conduct structured innovation management, which significantly impairs their ability to take the system of innovation activity. At the same time they recognize the need for its arrangement and the dependence of the rate of innovation from the methodological solutions applied in the field of innovation management. At the same time the methods cannot suppress the vital characteristics of the firms in this sector. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Aghion P., Howitt P., Appropriate Growth Policy: A unifying framework, Joseph Schumpeter Lecture delivered by Prof. Aghion to the 20th Annual Congress of the European Economic Association in Amsterdam, 25 August 2005.
 2. Brzeziński M., Zarządzanie innowacjami technicznymi i organizacyjnymi, Difin, Warszawa 2001.
 3. Caree M.A., Thurik A.R., Small firms and economic growth in Europe, "Atlantic Economic Journal" 1998 vol. 26, s. 137-146.
 4. Dominiak P., Sektor MSP we współczesnej gospodarce, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005.
 5. Friis Ch., Paulsson T., Karlsson C., Entrepreneurship and Economic Growth. A critical review of Empirical and Theoretical Research. ITPS 2002. http://www.tillvaxtanalys.se/tua/export/sv/filer/publikationer-arkiv/itps/rapporter/2002/entrepreneurship-and-economic-growth-02.pdf
 6. Haffer M., Haffer R., Zarządzanie procesami innowacyjnymi przedsiębiorstwa. Podejście procesowe w zarządzaniu, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2004.
 7. Hamel G., Leading the Revolution, Harvard Business School Press, Cambridge (MA) 2000.
 8. Johansson D., The turnover of firms and industry growth, "Small Business Economics" 2005 no 24, s. 487-495.
 9. Levy B.K., Process in Strategy. Themes and Theories, International Thomson Business Press, Boston--London 1996.
 10. Nicoletti G., Scarpetta S., Regulation, Productivity and Growth: OECD Evidence, Economic Department Working Paper no. 347, OECD, Paris, 2003.
 11. OECD Oslo Manual. Proposed Guidelines for Colleacting and Interpreting Technological Innovation Data, OECD, Paris 1992.
 12. Perechuda K., Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005.
 13. Raport Knowledge Diffusion, Ablex Publishing Corporation 1997.
 14. Romer P., Endogenous technical change, "Journal of Political Economy" 1990 vol. 98, s. 71-102.
 15. Robbins D.K., Pantuosco L.J., Parker D.F., Fuller B.K., An empirical assessment of the contribution of small business employment to U.S. state economic performance, "Small Business Economics" 2000 vol. 15, s. 293-302.
 16. Sawicka J., Założenie i prowadzenie małego przedsiębiorstwa, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2000.
 17. Schumpeter J., Teoria rozwoju gospodarczego, PWN, Warszawa 1960.
 18. Sosnowska A., Łobejko S., Kłopotek A., Zarządzanie firmą innowacyjną, Difin, Warszawa 2000.
 19. Stawacz E., Zewnętrzne uwarunkowania innowacyjności i wzrostu firm, [w:] K.B.Matusiak i in., Zewnętrzne determinanty rozwoju innowacyjnych firm, Katedra Ekonomii Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2001.
 20. Sułkowski Ł., Status poznawczy zarządzania procesowego, [w:] Podejście procesowe w zarządzaniu, tom 1, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2004.
 21. Szumowski W., Orientacja na procesy. Moda czy konieczność, [w:] Zmiana warunkiem sukcesu. Integracja, globalizacja, regionalizacja - wyzwania dla przedsiębiorstw, red. J. Skalik, Prace Naukowe AE we Wrocławiu nr 963, Wyd. AE we Wrocławiu, Wrocław 2002.
 22. Świtalski W., Innowacje i konkurencyjność, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2005.
 23. van Stel A., Carree M., Thurik R., The effect of entrepreneurial activity on nation economic growth, "Small Business Economics" 2005 vol. 24, s. 311-321.
 24. Wennekers A.R.M., Thurik A.R., Linking entrepreneurship and economic growth, "Small Business Economics" 1999 vol. 13 no 1, s 27-56.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
2080-6000
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu