BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Moszkowicz Mieczysław (Politechnika Wrocławska)
Tytuł
Przesłanki transformacji szkolnictwa wyższego w Polsce
Intentions for Transformation of Higher Education in Poland
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2010, nr 93, s. 127-132, tab., rys., bibliogr. 6 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Wiedza w gospodarce i gospodarka oparta na wiedzy : edukacja w gospodarce opartej na wiedzy
Słowa kluczowe
Szkolnictwo wyższe, Edukacja
Higher education, Education
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Przedmiotem rozważań autora jest funkcja edukacyjna szkolnictwa wyższego. W ostatnich latach, w miarę rosnącej liczby studiujących w Polsce pojawiły się, albo dopiero zostały ujawnione, nowe problemy. Polegają one nie tylko na dysproporcji liczby studentów w stosunku do kadry naukowo-dydaktycznej i możliwości finansowych czy lokalowych. Bardzo istotny jest brak reorientacji rozwoju omawianego sektora w kierunku rynku. Z badań płynie wniosek, że w naszym społeczeństwie kształcenie należy nastawić raczej na obszary potencjalnego zapotrzebowania na absolwentów niż na konkretne specjalności. (abstrakt oryginalny)

High education performs the main functions: educational and scientific. The article discusses the first function. The role of universities at the process of creating and transferring knowledge in modern economy is underlined. The author states that Polish universities should head towards the third generation university model. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Amstrong M., Zarządzanie zasobami ludzkimi, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2002.
  2. Bachmann K., Szkoły wyższe w oparach absurdu, "Gazeta Wyborcza" 20.10.2009.
  3. Bielecki P., Popyt na absolwentów szkół wyższych. Przedmiot i metody analizy, [w:] B. Minkiewicz (red.), Zmiany na rynku edukacji ekonomicznej w Polsce w latach dziewięćdziesiątych, BKKK, Warszawa 2001.
  4. Matusiak K., Stawasz E., Mała firma technologiczna na polskim rynku, [w:] Instrumenty i narzędzia transferu technologii i polityki innowacyjnej państwa, ATT, Warszawa 1998.
  5. Müller U.R., Szczupłe organizacje - doświadczenia praktyczne - zespoły wirtualne, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 1997.
  6. Stalewski T., Kształcenie i kariery zawodowe specjalistów zarządzania (maszynopis powielony), Wrocław 2004.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu