BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Moszkowicz Mieczysław (Politechnika Wrocławska), Kubiński Piotr (Politechnika Wrocławska)
Tytuł
Edukacja akademicka a tworzenie w Polsce gospodarki opartej na wiedzy
University Education and Building in Poland Knowledge-Based Economy
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2010, nr 93, s. 133-140, tab., rys., bibliogr. 10 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Wiedza w gospodarce i gospodarka oparta na wiedzy : edukacja w gospodarce opartej na wiedzy
Słowa kluczowe
Edukacja, Jakość kształcenia, Szkolnictwo wyższe, Gospodarka oparta na wiedzy (GOW)
Education, Quality education, Higher education, Knowledge-based economy
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Artykuł podejmuje temat roli edukacji akademickiej w procesie tworzenia w Polsce gospodarki opartej na wiedzy. Przedstawiono w nim efekty dotychczasowej transformacji szkolnictwa wyższego w naszym kraju oraz podjęto dyskusję na temat jakości kształcenia na poziomie wyższym. (abstrakt oryginalny)

The article discusses the role of university education in building in Poland knowledge-based economy. The authors present the effects of transformation in university education in Poland and they introduce the question of quality of teaching at the higher level. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Matusiak K.B., Potencjał innowacyjny instytucji naukowo-badawczych i rozwojowych w województwie dolnośląskim, UMWD, Wrocław 2004.
  2. Moszkowicz M., Strategia przedsiębiorstwa okresu przemian, PWE, Warszawa 2000.
  3. My, wspaniali wykładowcy na naszych superuczelniach, "Gazeta Wyborcza", 19.10.2009.
  4. Przechodzenie Polski do gospodarki opartej na wiedzy a kształtowanie się popytu na pracę, Rządowe Centrum Studiów Strategicznych, Studia i Materiały, t. X, Warszawa, grudzień 2003.
  5. Ratajczak M., Uniwersytet Humboldtowski versus McUniwersytet a rozwój społeczeństwa obywatelskiego, [w:] J. Dietl, Z. Sapijaszko (red.), Rola uczelni w rozwijaniu społeczeństwa obywatelskiego, Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości, Łódź 2009.
  6. Rudolf S., Pożądane kierunki zmian w systemie edukacji ekonomicznej, [w:] T. Gołębiewski, M. Dąbrowski, B. Mierzejewska (red.), Uczelnia oparta na wiedzy. Organizacja procesu dydaktycznego oraz zarządzanie wiedzą w ekonomicznym szkolnictwie wyższym, Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych, Warszawa 2005.
  7. Strategia rozwoju edukacji na lata 2007-2013, Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu, sierpień 2005.
  8. Szkoły wyższe i ich finanse w 2005 r., GUS, Warszawa 2006.
  9. Śliwińska K., Wizja szkoły wyższej. Kierunki rozwoju procesów dydaktycznych na tle postaw i aspiracji młodzieży akademickiej, [w:] T. Gołębiewski, M. Dąbrowski, B. Mierzejewska (red.), Uczelnia oparta na wiedzy. Organizacja procesu dydaktycznego oraz zarządzanie wiedzą w ekonomicznym szkolnictwie wyższym, Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych, Warszawa 2005.
  10. www.nauka.gov.pl.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu