BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Janiak-Rejno Iwona (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Planowana aktywność edukacyjna pracowników w aspekcie kształcenia ustawicznego - wyniki badań empirycznych
Planned Educational Activity of Employees in the Aspect of the Lifelong Learning - Results of Empirical Research
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Nauki o Zarządzaniu (7), 2011, nr 164, s. 90-98, tab., bibliogr. 8 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics. Management Sciences
Tytuł własny numeru
Zarządzanie w praktyce
Słowa kluczowe
Kształcenie ustawiczne, Kompetencje pracownicze, Kształcenie dorosłych, Rynek pracy
Lifelong learning, Employees competencies, Adult education, Labour market
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Zmiany zachodzące w polskiej gospodarce stają się przyczyną ciągłego wzrostu wymagań kwalifikacyjnych stawianych osobom aktywnym zawodowo. W konsekwencji powszechna staje się konieczność podnoszenia własnych kompetencji. Na tym tle rysuje się potrzeba kształcenia ustawicznego jako procesu ciągłej edukacji pracowników trwającej niemalże przez całe ich życie. Celem opracowania jest ukazanie rzeczywistych motywów, form i rodzajów planowanej aktywności edukacyjnej pracowników w okresie najbliższych trzech lat. Referat przygotowano na podstawie wyników badań empirycznych przeprowadzonych wśród słuchaczy studiów podyplomowych. Zważywszy na złożoność rozważanego problemu, opracowanie prezentuje najistotniejsze wyniki badań. (abstrakt oryginalny)

Changes having place in the Polish economy are becoming the cause of the constant growth of qualifying requirements imposed on professionally active persons. In consequence it is becoming almost a universal need to raise own vocational competences. Against this background there is a need of lifelong learning as the process of the constant education of employees lasting almost their whole life. The purpose of the article is a presentation of empirical research conducted amongst students of post-graduate education, concerning planned educational activity of employees in the period of the nearest three years. Taking into consideration the diversity of the problems, the article presents the most essential results of research. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Classification of learning activities. Manual, European Communities, Luxemburg 2006.
  2. Kształcenie dorosłych, GUS, Warszawa 2009.
  3. Making a European Area of Lifelong Learning a Reality, European Commission, Brussels, December 2001.
  4. Raport dla Międzynarodowej Komisji do spraw Edukacji UNESCO dla XXI wieku, pod przewodnictwem Jacques'a Delorsa, Edukacja. Jest w niej ukryty skarb. Warszawa 1998.
  5. Skibińska E., Strategie edukacyjne dorosłych, [w:] Edukacja dorosłych w erze globalizmu, red. E.A. Wesołowska, materiały IV Zjazdu PTP sekcja II, Novum Sp. z o.o., Płock 2002.
  6. Strategia rozwoju kształcenia ustawicznego do roku 2010, Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu, Warszawa, lipiec 2003, http:/www2.men.gov.pl/kontent/view/82/83.
  7. Significant Country Differences in Adult Learning, European Communities, Luxemburg 2009.
  8. Zimny A., Profil potencjalnych kandydatów na studia podyplomowe, "Edukacja Ustawiczna Dorosłych" 2009 nr 4 (67).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
2080-6000
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu