BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Nycz-Wróbel Jadwiga (Politechnika Rzeszowska)
Tytuł
Ochrona środowiska jako strategiczny czynnik rozwoju organizacji
Environmental Protection as a Strategic Factor in the Development of Organization
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2014, nr 366, s. 395-404, rys., tab., bibliogr. 13 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Zarządzanie strategiczne w teorii i praktyce
Słowa kluczowe
Ochrona środowiska, Europejski System Ekozarządzania i Audytu, Rozwój przedsiębiorstwa
Environmental protection, Eco-management and Audit Scheme (EMAS), Enterprise development
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem artykułu było przedstawienie, w jaki sposób działania na rzecz ochrony środowiska, podejmowane przez organizacje zarejestrowane w systemie EMAS, mogą przyczynić się do rozwoju tych organizacji poprzez wdrażanie innowacji, jak również wykorzystanie faktu prowadzonej działalności środowiskowej do poprawy wizerunku, poprawy relacji z interesariuszami oraz umocnienia pozycji na rynku. W artykule zaprezentowano wyniki badań własnych, dotyczących polskich organizacji zarejestrowanych w systemie EMAS. Istotą stosowanej metody badawczej była analiza źródeł wtórnych w postaci deklaracji środowiskowych. Badanie miało charakter pełny, analizie poddano deklaracje środowiskowe wszystkich organizacji aktualnie zarejestrowanych w systemie EMAS w Polsce.(abstrakt oryginalny)

The aim of this article is to describe how the efforts to protect the environment, undertaken by organizations registered under EMAS, may contribute to the development of these organizations through the implementation of innovations, as well as exploiting the fact of environmental activity to improve the image, improved relations with stakeholders and strengthening position in the market. The article presents the results of research concerning Polish organization, registered under EMAS, which highlighted the strategic importance of environmental protection in their environmental statements. The essence of the research method used was the analysis of environmental statements. The article presents the analysis of environmental statements of all organizations currently registered under EMAS in Poland. The article shows that the majority of Polish organizations, registered under EMAS in Poland, treats activities related to environmental protection as the strategic factor. These organizations take into account issues related to environmental protection in the formulation of the vision, mission, or when determining the strategic objectives and strategic directions of the organization.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Adamczyk J., Nitkiewicz T., 2007, Programowanie zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 2. Deklaracje środowiskowe organizacji zarejestrowanych w systemie EMAS, dostępne na stronie www. gdos.gov.pl.
 3. Emilsson S., Hjelm O.,2002, Implementation of standardised environmental management systems in Swedish local authorities: reasons, expectations and some outcomes, "Environmental Science& Policy 5", pp. 446.
 4. EVER: Evaluation of EMAS and Eco-Label for their Revision. Report 2: Research Findings, 26 December 2005, s. 31.
 5. Final Report. Study on the Costs and Benefis of EMAS to Registered Organisations, Milieu Ltd and Pisk and Policy Analysis Ltd for DG Environment of the European Commission under Study Contract No. 07.0307/2008/517800/ETU/G.2., October 2009, s. 36.
 6. Graczyk A. (red.), 2008, Zarządzanie środowiskowe w przedsiębiorstwie, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
 7. Hillary R., 1998, An Assessment of the Implementation Status of Council Regulation (No 1836/93) Eco- -management and Audit Scheme in the Member States (AIMS-EMAS), Final Report.
 8. Morrow D., Rondinelli D., 2002, Adopting Corporate Environmental Management Systems: Motivations and Results of ISO 14001 and EMAS Certification, European Management Journal Vol. 20, No. 2, s. 167.
 9. Rennings K., Ziegler A., Ankele K., Hoffmann E., 2006, The influence of different characteristics of the EU environmental management and auditing scheme on technical environmental innovations and economic performance, Ecological Economics 57, s. 52-56.
 10. Ryszko A., 2007, Proaktywność przedsiębiorstw w zarządzaniu środowiskowym, Wyd. Politechniki Śląskiej, Gliwice.
 11. Schucht S., 2000, The Implementation of the Environmental Management and Eco-Audit Scheme (EMAS) Regulation in France, Research Paper 2000-B-2, s. 31
 12. Strachan P.A., 1999, Is the eco-management and audit scheme (emas) regulation an effective strategic marketing tool for implementing industrial organizations?, Eco-Management and Auditing, Eco-Mgmt. Aud. 6, s. 42-51.
 13. http://ec.europa.eu/environment/emas/register.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15611/pn.2014.366.38
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu