BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Myszka Wojciech (Politechnika Wrocławska), Składzień Jerzy (Politechnika Wrocławska), Skonieczny Jan (Politechnika Wrocławska)
Tytuł
Knowledge integration community jako instrument współpracy uniwersytetu z przemysłem
Knowledge Integration Community as a Tool of Cooperation between University and Industry
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2010, nr 93, s. 141-149, bibliogr. 6 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Wiedza w gospodarce i gospodarka oparta na wiedzy : edukacja w gospodarce opartej na wiedzy
Słowa kluczowe
Szkolnictwo wyższe, Przemysł, Współpraca
Higher education, Industry, Cooperation
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule przedstawiono instrumenty współpracy uniwersytetu z przemysłem, takie jak: park technologiczny, inkubator przedsiębiorczości, centrum transferu technologii, venture capital, business angels, spin-off i "wspólnota integracji wiedzy". Omówiono korzyści z tej współpracy oraz warunki, jakie należy spełnić, żeby te korzyści osiągnąć. (abstrakt oryginalny)

The article presents the instruments of cooperation between university and industry such as: technology park, business incubator, transfer technology centre, venture capital, business angels, spin-offs, and knowledge integration community. The paper discusses the benefits of this cooperation and the conditions to be met to achieve these benefits. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Acworth E.B., University-industry engagement: The formation of the knowledge integration community (KIC) model at the Cambridge-MIT Institute, "Research Policy" 2008, no. 37.
  2. Bariery współpracy przedsiębiorstw i ośrodków naukowych. Raport, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, listopad 2006, www.nauka.gov.pl.
  3. Matusiak K.B. (red.), Innowacje i transfer technologii. Słownik pojęć, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2005.
  4. Mikołajczyk B., Krawczyk M., Aniołowie biznesu w sektorze MSP, Difin, Warszawa 2007.
  5. Ustawa z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym, DzU nr 164, poz. 1365, art. 86.
  6. Żołnierski A. (red.), Innowacyjność 2006. Stan innowacyjności, metody wspierania, programy badawcze. Raport, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2006.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu