BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Olejczyk-Kita Katarzyna (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Jak przedsiębiorstwa usługowe realizują założenia organizacji w ruchu (wyniki badań empirycznych dotyczące kontaktów z otoczeniem i badań rynku)
In What Way Service Enterprises Accomplish Assumptions of an Organization in a Movement (the Results of Empirical Research in the Scope of Relations with Environment and Market Research)
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Nauki o Zarządzaniu (7), 2011, nr 164, s. 99-113, rys., bibliogr. 11 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics. Management Sciences
Tytuł własny numeru
Zarządzanie w praktyce
Słowa kluczowe
Komunikowanie przedsiębiorstwo-otoczenie, Badanie rynku
Communication company-environment, Market research
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Referat definiuje pojęcie organizacji w ruchu i omawia warunki, jakie powinny być spełnione, by firmę tak określić. Przedsiębiorstwo takie powinno: posiadać znaczną nadmiarowość zasobów, nawiązywać liczne i głównie nieformalne kontakty z otoczeniem, przejawiać innowacyjność w działaniach, wykazywać dużą elastyczność organizacji, intensywnie badać i poznawać rynek, wykorzystywać okazje rynkowe. Następnie przedstawiono wyniki badań empirycznych przeprowadzone na 56 przedsiębiorstwach usługowych, dotyczące realizacji założeń organizacji w ruchu w zakresie kontaktów z otoczeniem i badań rynku. (abstrakt oryginalny)

Referat definiuje pojęcie organizacji w ruchu i omawia warunki, jakie powinny być spełnione, by firmę tak określić. Przedsiębiorstwo takie powinno: posiadać znaczną nadmiarowość zasobów, nawiązywać liczne i głównie nieformalne kontakty z otoczeniem, przejawiać innowacyjność w działaniach, wykazywać dużą elastyczność organizacji, intensywnie badać i poznawać rynek, wykorzystywać okazje rynkowe. Następnie przedstawiono wyniki badań empirycznych przeprowadzone na 56 przedsiębiorstwach usługowych, dotyczące realizacji założeń organizacji w ruchu w zakresie kontaktów z otoczeniem i badań rynku. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Barney J.B., Firm resources and sustained competitive advantage, "Journal of Managment" 1991 vol. 17 no 1.
 2. Drucker P.F., Zarządzanie w czasach burzliwych, nowe wyzwania - nowe horyzonty, Wydawnictwo Czytelnik, Kraków 1995.
 3. Krawiec F., Strategiczne myślenie o firmie, Difin, Warszawa 2003.
 4. Krupski R., Niemczyk J., Stańczyk-Hugiet E., Koncepcje strategii organizacji, PWE, Warszawa 2009.
 5. Krupski R., Wykorzystanie chaosu w zarządzaniu - organizacja w ruchu, [w:] Zarządzanie przedsiębiorstwem w turbulentnym otoczeniu, red. R. Krupski, PWE, Warszawa 2003.
 6. Masłyk-Musiał E., Organizacja w ruchu, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2003.
 7. Morawski M., Zarządzanie profesjonalistami, PWE, Warszawa 2009.
 8. Nestorowicz P., Organizacja na krawędzi chaosu, Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków 2001.
 9. Oliver Ch., Sustainable competitive advantage: Combining institutional and resource-based views, "Strategic Management Journal" 1997 vol.18.
 10. Osbert-Pociecha G., Elementy teorii elastyczności organizacji - określenia, definicje, problemy, [w:] Elastyczność organizacji, red. R. Krupski, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Wrocław 2008.
 11. Wyjaśnienia PKD 2007 do Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD); http://www.stat.gov.pl/klasyfikacje/pkd_07/pdf/3_PKD-2007-wyjasnienia.pdf, 2007.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
2080-6000
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu