BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Nogalski Bogdan (Uniwersytet Gdański), Szpitter Agnieszka (Uniwersytet Gdański), Kentzer Dawid (Agencja Rozwoju Pomorza SA w Gdańsku)
Tytuł
Studia podyplomowe jako forma transferu wiedzy do środowiska gospodarczego
Post-Graduate Studies as a Form of Knowledge Transfer into Business Environment
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2010, nr 93, s. 150-163, rys., bibliogr. 5 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Wiedza w gospodarce i gospodarka oparta na wiedzy : edukacja w gospodarce opartej na wiedzy
Słowa kluczowe
Studia podyplomowe, Transfer wiedzy, Gospodarka
Postgraduate studies, Knowledge transfer, Economy
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Pozyskanie w odpowiednim momencie wiedzy odpowiedniej dla danego przedsiębiorstwa decyduje o tym, czy zdoła ono utrzymać swoją pozycję wobec konkurentów. Autorzy badają proces transferu wiedzy do gospodarki poprzez uczelnię wyższą, analizując studia podyplomowe jako narzędzie stale aktualizujące wiedzę osób, które w pewnym momencie ukończyły naukę i nie nadążają za tempem zmian. Studia podyplomowe jako narzędzie przekazywania wiedzy bardziej elastyczne od standardowego systemu nauczania, a także kładące większy nacisk na praktykę, mogą, zdaniem autorów, stać się jednym z kluczowych czynników pozwalających transferować wiedzę na dużą skalę ze środowiska akademickiego do gospodarczego. (abstrakt oryginalny)

Knowledge in current economic conditions has become one of the most important key factors in the development of modern global economies. This intangible production good becomes the deciding element in determining the position of an enterprise among its competitors and the subsequent existence or failure on the highly competitive global market. Obtaining the knowledge which is appropriate for a given enterprise decides whether it will manage to retain its market standing among the competitors. Hence, more and more attention is focused on obtaining and developing the layers of knowledge in an organization. Inspired by many expert comments about the information era and the comments of politicians on the need to lean on the economy of knowledge, we have decided to contemplate and study the process of knowledge transfer from an institution of higher learning into the economy. Following our path we have decided to examine post-graduate forms of studying which can be of great importance in modern economy. Post-graduate studies could become a tool of continuous knowledge improvement for those people who stopped formal education and cannot keep up with the pace of change. Post-graduate studies as a form of knowledge transfer, being more elastic than the traditional educational system and focusing more on practical applications, can in our opinion become one of the leading factors allowing for large scale knowledge transfer from the academic and into the economic community. This is also the process described in the presented elaboration. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Gołębiowski T., Dąbrowski M., Mierzejewska B. (red.), Uczelnia oparta na wiedzy. Organizacja procesu dydaktycznego oraz zarządzanie wiedzą w ekonomicznym szkolnictwie wyższym, Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych, Warszawa 2005.
  2. Kowalczyk A., Nogalski B., Zarządzanie wiedzą. Koncepcja narzędzia, Difin, Warszawa 2007.
  3. Leja K., Doskonalenie przepływu wiedzy w uczelni wyższej, Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych, Warszawa 2005.
  4. Rachoń J. (red.), Transfer technologii. Bariery i hamulce. Materiały pokonferencyjne, Gdańskie Towarzystwo Naukowe, Gdańsk 2002.
  5. Sveiby K.E., Dziesięć sposobów oddziaływania wiedzy na tworzenie wartości, "E-mentor" 2005, nr 2 (9).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu