BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Skalik Jan (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Organizacyjne uczenie się jako źródło pomnażania kapitału intelektualnego organizacji medycznej
Organizational Learning as a Source of Increasing the Intellectual Capital of Medical Organization
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2010, nr 93, s. 171-178, tab., bibliogr. 5 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Wiedza w gospodarce i gospodarka oparta na wiedzy : edukacja w gospodarce opartej na wiedzy
Słowa kluczowe
Rynek usług medycznych, Kapitał intelektualny, Organizacje uczące się
Medical services market, Intellectual capital, Learning organisations
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Wprowadzenie mechanizmów rynkowych do systemu zarządzania sektorem usług medycznych zwiększa znaczenie kapitału intelektualnego oraz procesów organizacyjnego uczenia się w osiąganiu przewagi konkurencyjnej placówek ochrony zdrowia. W artykule przedstawiona została istota medycznej organizacji uczącej się, sposób jej kreowania oraz możliwości wykorzystania w tym procesie współczesnych metod zarządzania. (abstrakt oryginalny)

The implementation of mechanisms of free market economy in health care management systems strengthens the significance of intellectual capital and processes of organizational learning in the attainment of competitive leadership on the market of medical services. The essence of learning medical organization, the way it is created and the possibilities of application of modern management tools in this process are depicted in this paper. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Czekaj J. (red.), Metody organizacji i zarządzania, AE, Kraków 2007.
  2. Mikuła B., W kierunku organizacji inteligentnej. Elementy nowoczesnego zarządzania, Antykwa, Kraków 2001.
  3. Roos J. i in., Intellectual Capital Navigating in the News Business Landscape, Macmillan Business, London 1997.
  4. Senge M.P., Piąta dyscyplina. Teoria i praktyka organizacji uczących się, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 1998.
  5. Ustawa z dnia 30 sierpnia 1991 roku o zakładach opieki zdrowotnej, DzU z dnia 14 października 1991 roku.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu