BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Sopińska Agnieszka (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
Potencjał intelektualny Polski - diagnoza stanu i rekomendacje dotyczące jego rozwoju
Intellectual Potential of Poland - Diagnosis of State and Recommendations on Its Development
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2010, nr 93, s. 186-193, tab., bibliogr. 14 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Wiedza w gospodarce i gospodarka oparta na wiedzy : edukacja w gospodarce opartej na wiedzy
Słowa kluczowe
Kapitał intelektualny, Zarządzanie kapitałem intelektualnym, Państwo
Intellectual capital, Intellectual capital management, State
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Artykuł zawiera omówienie diagnozy kapitału intelektualnego (KI) Polski roku 2008, w ujęciu generacyjnym - osobno dla każdej z grup pokoleniowych - oraz prezentację najważniejszych kierunków działań zapewniających rozwój poszczególnych składników KI Polski w przyszłości. (abstrakt oryginalny)

The paper covers the diagnosis of the intellectual capital (IC) situation in Poland in 2008 in the context of generations: it relates to each generation group separately. Additionally, the paper presents the most important trends in actions ensuring the development of particular IC components in Poland in the future. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. AT Kearney 2007, FDI Confidence Index, http://www.atkearney.com/index.php/Publications/foreign-direct-investment-confidence-index.html.
 2. Bontis N., National Intellectual Capital Index: A United Nations Initiative for the Arab Region, "Journal of Intellectual Capital" 2004, vol. 5, no. 1.
 3. Eurostat 2006, 2007, http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/admin_pages/error.
 4. GUS 2008, Studenci szkół wyższych w Polsce w roku akademickim 2007/2008, http: //www.stat.gov.pl/gus/45_4291_PLK_HTML.htm.
 5. Institute of Higher Education, Shanghai Jiao Tong University 2007, http://ed.sjtu.edu.cn/rank/2005/ARWU2005Main.htm.
 6. Malhotra Y., Knowledge Management and Virtual Organizations, IGI Global 2000.
 7. Mateju P., Smith M.L., Soukup P., Basl J., Determination of College Expectations in OECD Countries, "Czech Sojological Review" 2007, vol. 43, no. 6.
 8. McKinsey & Co. 2007, How the world's best- performing school systems come out on top, http://www.mckinsey.com/clientservice/socialsector/resources/pdf/Worlds_School_Systems_Final.pdf.
 9. OECD 2006, Main Science and Technology Indicators, http://pliki.innowacyjnosc.gpw.pl/Kapital_Intelektualny_Polski.pdf.
 10. OECD 2007, PISA 2006: Science Competencies for Tomorrow's World, vol. I.
 11. Raport o kapitale intelektualnym Polski, Warszawa 2008, http://pliki.innowacyjnosc.gpw.pl/Kapital_Intelektualny_Polski.pdf.
 12. Rynek pracy, a osoby bezrobotne 50+. Bariery i szanse, Akademia Filantropii, Warszawa 2007.
 13. Sopińska A., Wiedza jako strategiczny zasób przedsiębiorstwa. Analiza i pomiar kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa, SGH, Warszawa 2008.
 14. Warzywoda-Kruszyńska W., Wywiad dla Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi, http://www.uw.lodz.pl/index.php3?str=913&datar=2004-11&id=27.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu