BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Znańska-Kozłowska Katarzyna (Dyrektor Administracyjny Pol-MAK Sp. z o.o.. /Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie)
Tytuł
Aspekty komunikacji podczas zmian organizacyjnych
Aspects of Comunication While 0rganization's Changes
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 45, s. 723-731, tab., bibliogr. 18 poz.
Tytuł własny numeru
Nowoczesna administracja publiczna
Słowa kluczowe
Komunikowanie, Zmiany organizacyjne
Communication, Organisational change
Uwagi
summ.
Abstrakt
W artykule zostały poruszone takie zjawiska jak: komunikacja, jej istota, oraz rola w procesie przeprowadzania zmian w organizacji. Komunikacja pozwala również funkcjonować przedsiębiorstwu na rynku - umiejętnie wykorzystana buduje silne dwustronne relacje z klientami i kluczowymi podmiotami otoczenia. Skuteczna i właściwa komunikacja międzyludzka w organizacji jest ważna dla menedżerów z dwóch powodów. Po pierwsze jest to proces, a za pośrednictwem którego realizuje się kierownicze funkcje planowania, organizowania, przewodzenia i kontrolowania. Po drugie zaś jest czynnością, której kierownicy poświęcają przeważającą część swojego czasu". Sprawna komunikacja to dzisiaj klucz do sukcesu. Kiepska natomiast jest najczęściej źródłem konfliktów między ludźmi. Sukces firmy jest ściśle powiązany z procesem łączenia wysiłków wszystkich pracowników na rzecz osiągania jej celów, a jest to możliwe wtedy, gdy pracownicy mają przy tym szanse na urzeczywistnienia swoich własnych celów przy dobrym przepływie informacji. Sprawna komunikacja jest możliwa i stosunkowo łatwa do wprowadzenia w zdrowej organizacji, gdyż wzajemne porozumiewanie się ludzi wymaga stosowania i przestrzegania reguł gry w długim czasie i stworzenia określonych warunków organizacyjnych, w których zadania i obowiązki są jasne, niezbędne środki dostępne, a cele - osiągalne3. Nieznajomość ludzi, fałszywy obraz ich możliwości, potrzeb i dążeń, brak poszanowania ich godności to najczęstsze przyczyny błędnych decyzji, konfliktów, nieumiejętnego komunikowania się i motywowania, a co za tym idzie - także nieskutecznego kierowania. Podstawowym warunkiem dobrego kierowania jest bowiem rozumienie i poszanowanie jednostki, stworzenie jej możliwości samorealizacji w toku osiągania celów organizacji. (fragment tekstu)

Comunication is very important in each organization, because without it some process wouldn'l be possible. The role of comunication is enormous - it let understand changes. Good comunication gets emploees off stress and provide to set ogranizalion's changes. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
 1. Chełpa S. (red.), Zachowania organizacyjne, WSzZiM we Wrocławiu, Poznań- Wrocław 1998.
 2. Jędrych E. (red.), Zarządzanie zasobami ludzkimi dla menedżerów średniego szczebla, Oficyna Wolters Kluwer, Kraków 2007.
 3. Juchnowicz M. (red.). Strategia personalna firmy, Difin, Warszawa 2000.
 4. Kożusznik B., Zachowania człowieka w organizacji, PWE, Warszawa 2007.
 5. Masłyk-Musiał E" Organizacje w ruchu, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2003.
 6. Masłyk-Musiał E., Społeczeństwo i organizacje, UMCS, Lublin 1999.
 7. Oleksyn T., Sztuka kierowania, WSzZiP, Warszawa 1997.
 8. Penc J., Nowoczesne kierowanie ludźmi. Difin, Warszawa 2007.
 9. Penc J., Sztuka skutecznego zarządzania, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2005.
 10. Pocztowski A. (red.), Międzynarodowe zarządzanie zasobami ludzkimi. Oficyna Wydawnicza, Kraków 2002.
 11. Potocki A., Komunikacja wewnętrzna w przedsiębiorstwie, AE w Krakowie, Kraków 2001.
 12. Potocki A., Winkler R., Żbikowska A., Techniki komunikacji w organizacjach gospodarczych, Difin, Warszawa 2003.
 13. Sikorski Cz., Zachowania ludzi w organizacji, PWN, Warszawa 2001.
 14. Stewart J. (red.). Mosty zamiast murów, PWN, Warszawa 2000.
 15. Ścibiorek Z., Zmiany w organizacji - moda czy konieczność?, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2007.
 16. Wajda A., Organizacja i zarządzanie, PWE, Warszawa 2003.
 17. Wajda A., Podstawy nauki o zarządzaniu organizacjami, Difin, Warszawa 2003.
 18. Zbiegień-Maciąg L., Nowe tendencje i wyzwania w zarządzaniu personelem, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2006.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu