BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Stankiewicz Janina (Uniwersytet Zielonogórski), Bortnowska Hanna (Uniwersytet Zielonogórski)
Tytuł
Metody i techniki szkoleniowe stosowane w bankach - stan i preferencje klientów wewnętrznych (w świetle wyników badań)
Methods and Techniques of Training Used in Banks - Present State and Preferences of "Internal Customers" (in the Light of Empirical Research Results)
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2010, nr 93, s. 194-203, tab., bibliogr. 31 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Wiedza w gospodarce i gospodarka oparta na wiedzy : edukacja w gospodarce opartej na wiedzy
Słowa kluczowe
Banki, Szkolenia, Szkolenie pracowników, Programy szkoleniowe, Wyniki badań
Banks, Training, Manpower training, Training programs, Research results
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule zaprezentowano wyniki badań empirycznych zrealizowanych w ostatnim kwartale 2008 r. dotyczących m.in. stosowanych i preferowanych przez pracowników metod i technik szkoleniowych w lubuskich oddziałach banków. (abstrakt oryginalny)

The article presents the results of empirical research which were conducted in the last quarter of 2008. They concern e.g. methods and techniques of training used in banks of Lubuskie voivodeship and also the preferences of the employees. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Anam R., Pracownicy banków a kryzys finansowy, http://www.egospodarka.pl/35913,Pracownicy-bankow-a-kryzys-finansowy,1,11,1.html, 2008 (marzec, czerwiec 2009).
 2. Baruk A.I., Marketing personalny jako instrument kreowania wizerunku firmy, Difin, Warszawa 2006.
 3. Berry L.L., Parasuraman A., Marketing Services - Competing Through Quality, The Free Press, New York 1991.
 4. Bukowska U., Rozwój kompetencji pracowników, [w:] A. Szałkowski (red.), Rozwój pracowników. Przesłanki, cele, instrumenty, Poltext, Warszawa 2002.
 5. Dobrowolski Z., Szkolenia pracowników, ORGANON, Zielona Góra 2002.
 6. Iskra J., Banki nie przedłużają umów o pracę i skracają czas otwarcia oddziałów, "Gazeta Prawna", 25.11.2008.
 7. Johnson E.M., Scheuing E.E., Gaida K.A., Profitable Services Marketing, Dow-Jones Irwin, Homewood 1986.
 8. Krupski R., Metody zarządzania przedsiębiorstwem w przestrzeni marketingowej, AE, Wrocław 2002.
 9. Kryński Z., Rozwój pracowników, [w:] H. Czubasiewicz (red.), Zarządzanie zasobami ludzkimi, Wyd. Akademickie, Warszawa 2001.
 10. Lanz K., Zatrudnianie i zarządzanie personelem, PWN, Warszawa 1994.
 11. Lipka A., Marketing stanowisk pracy, OWOPO, Bydgoszcz 1998.
 12. Litwin J., Szkolenie pracowników, [w:] W. Golnau (red.), Zarządzanie zasobami ludzkimi, CeDeWu, Warszawa 2004.
 13. Łaguna M., Szkolenia, GWP, Gdańsk 2004.
 14. PAP, Banki tną kadry - prace może stracić 4 tys. osób, "Gazeta Prawna", 03.03.2009a.
 15. PAP, W 2009 roku spadną zyski oraz zatrudnienie w sektorze bankowym, "Gazeta Prawna", 15.04.2009b.
 16. Pawlak Z., Personalna funkcja firmy. Procesy i procedury kadrowe, Poltext, Warszawa 2003.
 17. Penc J., Kreatywne kierowanie: organizacja i kierownik jutra, rozwiązywanie problemów kadrowych, Warszawa 2000.
 18. Perechuda K. (red.), Zarządzanie przedsiębiorstwem przyszłości. Koncepcje, modele, metody, Placet, Warszawa 2000.
 19. Piwowarczyk J., Szkolenie pracowników, [w:] A. Szałkowski (red.), Wprowadzenie do zarządzania personelem, AE, Kraków 2000.
 20. Pocztowski A., Zarządzanie zasobami ludzkimi, PWE, Warszawa 2003.
 21. Pocztowski A., Zarządzanie zasobami ludzkimi. Zarys problematyki i metod, Antykwa, Kraków 1998.
 22. Schwan K., Seipel K., Marketing kadrowy, C.H. Beck, Warszawa 1997.
 23. Sidor-Rządkowska M., Żeby wszyscy chcieli na raz, "Personel i Zarządzanie" 2001, nr 4.
 24. Suchodolski A., Rozwój pracowników, [w:] T. Listwan (red.), Zarządzanie kadrami, C.H. Beck, Warszawa 2002.
 25. Szałkowski A. (red.), Wprowadzenie do zarządzania personelem, AE, Kraków 2000.
 26. Szczęsna A., Danilewicz D., System szkoleń, [w:] T. Rostkowski (red.), Nowoczesne metody zarządzania zasobami ludzkimi, Difin, Warszawa 2004.
 27. Urbanik-Papp G., Żegnaj szkolenie, witaj doświadczenie. Metody uczenia się na stanowisku pracy, "Personel i Zarządzanie", 1-31 lipca 2001.
 28. Waściński T., Kiedrowska K., Ekonomiczność szkoleń pracowniczych. Poradnik menedżera, Elipsa, Warszawa 2002.
 29. Zbiegień-Maciąg L., Marketing personalny, czyli jak zarządzać pracownikami w firmie, BusinessPress, Warszawa 1996.
 30. Zgud J., Kossowska M., Nie ma rady na metody. Planowanie i przygotowywanie szkoleń pracowniczych, "Personel i Zarządzanie" 2000, nr 1.
 31. Ziębicki B., Counselling pracowniczy jako nowoczesna metoda doskonalenia potencjału kadrowego w przedsiębiorstwie, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej nr 648, AE, Kraków 2004.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu