BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wawrzynek Łukasz (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Szefowie pionów a Strażnicy Pieczęci : organizacyjne przeobrażenia źródeł władzy
The Heads of Divisions and the Seal Guardians : Organizational Transformations of Power Sources
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2010, nr 93, s. 215-223, bibliogr. 6 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Wiedza w gospodarce i gospodarka oparta na wiedzy : edukacja w gospodarce opartej na wiedzy
Słowa kluczowe
Zmiany organizacyjne, Władza, Studium przypadku
Organisational change, Power, Case study
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Niniejszy artykuł, oparty na studium przypadku, prezentuje sytuację zmiany organizacyjnej, w ramach której organizacja zbudowana jako struktura funkcjonalna przeobraża się w organizację opartą na procesach, a nowo powstałe interdyscyplinarne zespoły zostają ujęte w strukturę macierzową, łamiącą zasadę jednoosobowego kierownictwa. Głównym elementem prezentowanego przypadku jest mechanizm przekształcania się poszczególnych elementów władzy formalnej (prawomocnej), pochodzącej ze struktury organizacyjnej, we władzę nieformalną (charyzmatyczną), wynikającą z posiadanego zakresu wiedzy. (abstrakt oryginalny)

The article, based on a case study, presents the situation of organizational change in which the organization built in accordance with the functional structure transforms into the organization based on processes and the newly created interdisciplinary teams are included into the matrix structure which breaks the principle of single management. The main element of the presented case is the mechanism of the transformation of individual elements of formal (legal) authority derived from the organizational structure into the informal (charismatic) authority resulting from the extent of achieved knowledge. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Dahl R.A., The concept of power, "Behavioral Science" 1957, July.
  2. Hall R.H., Tolbert P.S., Organizations, Structures, Processes, and Outcomes, Pearson, Prentice Hall, Upper Saddle River (NJ) 2005.
  3. Matt D.T., Reducing the structural complexity of growing organizational systems by means of axiomatic designed networks of core competence cells, "Journal of Manufacturing Systems" 2007, no. 26.
  4. Senge P., Piąta dyscyplina, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2002.
  5. Wawrzyniak B., Odnawianie przedsiębiorstwa, Poltext, Warszawa 1999.
  6. Weber M., Gospodarka i społeczeństwo. Zarys socjologii rozumiejącej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu