BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Piwowar-Sulej Katarzyna (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Funkcja personalna jako składowa proinnowacyjnego środowiska pracy
Personnel Function as the Element of Proinnovative Work Environment
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Nauki o Zarządzaniu (7), 2011, nr 164, s. 122-129, tab., rys., bibliogr. 14 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics. Management Sciences
Tytuł własny numeru
Zarządzanie w praktyce
Słowa kluczowe
Innowacyjność, Funkcja personalna
Innovative character, Personal function
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Tworzenie i wprowadzanie innowacji w przedsiębiorstwach jest uwarunkowane posiadaniem odpowiedniego potencjału ludzkiego, ten zaś kształtowany jest w procesie realizacji funkcji personalnej. W artykule dokonano analizy sposobu, w jaki funkcja personalna może sprzyjać tworzeniu i wdrażaniu innowacji w przedsiębiorstwie. Posłużono się przy tym studiami literatury przedmiotu, własnymi przemyśleniami autorki oraz wynikami badań empirycznych. Badania te zostały przeprowadzone w 35 przedsiębiorstwach Dolnego Śląska. (abstrakt oryginalny)

Creation and implementation of innovations in the enterprise is conditioned by the presence of appropriate human potential formed in the process of the personnel function realization. In the article an analysis has been performed of how the personnel function can support the creation and implementation of innovations in the company. The author used the literature studies as well as own conclusions and the results of empirical research conducted in 35 companies in Lower Silesia. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Arundel A., Lorenz E., Lundvall B., Valeyre A., Organizacja pracy i wydajności innowacyjnej, DRUID, Aalborg 2006.
 2. Gableta M., Człowiek i praca w zmieniającym się przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Wrocław 2003.
 3. Kordziński J., Wewnętrzna motywacja dyrektora szkoły, "Dyrektor Szkoły" 2006 nr 5.
 4. Lichtarski J., Podstawy nauki o przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Wrocław 2007.
 5. Lipińska-Grobelny A., Ośrodek oceny (Assessment Centre), "Zarządzanie Zasobami Ludzkimi" 2005 nr 3-4.
 6. OECD, Centre for Educational Research and Innovation 2004.
 7. Pawlak Z., Personalna funkcja firmy - procesy i procedury kadrowe, Poltext, Warszawa 2003.
 8. Pichlak M., Bariery innowacyjności w kontekście sukcesu MSP, [w:] Sukces organizacji. Istota, pomiar, uwarunkowania, red. R. Rutka, P. Wróbel, Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, Sopot 2009.
 9. Pocztowski A., Rozwój potencjału pracy jako problem zarządzania zasobami ludzkimi w przedsięb? ? iorstwie, Monografie Akademii Ekonomicznej w Krakowie, AE, Kraków 1993.
 10. Proctor T., Zarządzanie twórcze, Gebethner i Ska, Warszawa 1998.
 11. Szultka S., Czy regionalne strategie innowacji zwiększą innowacyjność polskiej gospodarki? www.rsi.org.pl/dane/download/crsizipg.pdf (dostęp: 03.02.2010).
 12. West M.A., Rozwijanie kreatywności wewnątrz organizacji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.
 13. Zarządzanie kreatywnością i innowacją, Seria: Rady ekspertów w zasięgu ręki, MT Biznes, Czarnów 2005.
 14. http://www.stat.gov.pl/gus/5840_3574_PLK_HTML.htm (dostęp: 07.07.2010).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
2080-6000
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu