BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Sajduk Błażej
Tytuł
Charakter narodowy Niemców i Rosjan w pismach Jana Karola Kochanowskiego (1869-1949)
Character of National German and Russians in Jan Karol Kochanowski's Works (1869-1949)
Źródło
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio G. Ius, 2011, vol. 58, nr 2, s. 65-84
Słowa kluczowe
Ocena dorobku naukowego, Przegląd dorobku naukowego, Literatura
Scholarly achievements estimating, Overview of scientific achievements, Literature
Uwagi
summ.
Kochanowski Jan Karol
Abstrakt
Tekst niniejszy składa się z pięciu części. Po prezentacji skróconej biografii intelektualnej polskiego myśliciela omówione zostaną, w osobnych częściach, uwagi dotyczące specyficznej pary pojęć (jednostka i masa), przy użyciu których Kochanowski opisywał świat. Trzecia część tekstu omawia sposób, w jaki Kochanowski prowadził swoje dociekania charakterologiczne. Dwa ostatnie fragmenty dotyczą charakteru narodowego Niemców i Rosjan. (fragment tekstu)

Jan Karol Kochanowski was a famous Polish political thinker of the Second Polish Republic, but today he is largely unrecognized. His book, Polska w swietle psychiki wlasnej i obcej (Poland in the light of our own minds and in those of others) is one of the most important publications on national character. It will be the foundation for the research conducted in this paper. The main aim of the text is to show how his analyses of crowds, masses and individuals were transformed into categories describing traits of the character of nations. The text is divided into five parts. The first introduces the intellectual biography of Kochanowski. The next parts are devoted to two ideas most important to Kochanowski: the masses and individuals, which he uses to describe societal and political life. His further description of national characters is based upon those ideas. The third part tackles the problem of the methodology adopted by the Polish thinker in a study of national attributes. The two last parts are devoted to his description of German and Russian traits of character. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Barycz H., Na przełomie dwóch stuleci, Wrocław 1977
 2. Bystroń J. S., Megalomania narodowa, Warszawa 1935
 3. Kochanowski J. K., Dwie rocznice (charakterystyka historyczno-psychologiczna Polskiw świetle rozwoju dziejowego Europy), [w:] Trzy odczyty o Polsce, Warszawa 1917
 4. Kochanowski J. K., Humanizm a człowiek. Spostrzeżenia i drogowskazy, Warszawa 1937
 5. Kochanowski J. K., Odpowiedź na ankietę p. t. pisarze Polscy a Rosja Sowiecka, "Wiadomości Literackie", Warszawa 3 IX 1933, nr 38 (509)
 6. Kochanowski J. K., Polska w świetle psychiki własnej i obcej. Rozważania, Warszawa 1920 (wyd. II, Częstochowa 1925).
 7. Kochanowski J. K., Postęp ludzkości jako wyraz praw psychicznych rozwoju, Warszawa - Lwów 1917
 8. Kochanowski J. K., Tłum i jego przywódcy, Warszawa 1906.
 9. Kochanowski J. K., Wnioski ogólne, [w:] Nauka Polska. Jej potrzeby, organizacja i rozwój - Rocznik kasy im. Malinowskiego, obejmujący pamiętnik I zjazdu poświęconego zagadnieniom organizacji i rozwoju nauki polskiej w dniach 7-10 kwietnia 1920 r., t. III, Warszawa 1920
 10. Moraczewski K., Dzieła, t. LV
 11. Wierzbicki A., Groźni i wielcy. Polska myśl historyczna XIX i XX wieku wobec rosyjskiej despotii, Warszawa 2001
 12. Wierzbicki A., Mit charakterologiczny w historiografii polskiej XIX-XX w., [w:] Historia, mity, interpretacje, pod red. A. Barszczewskiej-Krupy, Łódź 1996
 13. Wierzbicki A., Spory o polską duszę. Z zagadnień charakterologii narodowej w historiografii polskiej XIX i XX w., Warszawa 1993
 14. Wójcik S., Cechy narodowe Polaków w polemikach okresu międzywojennego (neoromantyków - piłsudczyków - narodowych demokratów), Lublin 1989
 15. Wykład wstępny wygłoszony 14 października 1919 r. w Uniwersytecie Warszawskim [w:] J. K. Kochanowski, Zadania historiografii polskiej, "Przegląd Historyczny" 1919-1920, t. II (XXII)
 16. Ynyub J. [J.K. Kochanowski], Saggio di una indagine storica w sociologica sull' anima Russa, "Rivista Italiana di Sociologia", Agosto 1914, anno XVIII, fasc. 3-4
 17. Zdziechowski M., J. K. Kochanowski, [w:] Europa Rosja Azja. Szkice polityczno-literackie, Wilno 1923
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0458-4317
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu