BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Raczkowski Krzysztof (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Partnerstwo publiczno-prywatne jako forma realizacji zadań publicznych
Public-Private Partnership as a Form of Realization of Public Services
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Nauki o Zarządzaniu (7), 2011, nr 164, s. 130-137, bibliogr. 10 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics. Management Sciences
Tytuł własny numeru
Zarządzanie w praktyce
Słowa kluczowe
Partnerstwo publiczno-prywatne (PPP), Instytucje publiczne
Public-Private Partnerships (PPP), Public institutions
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest przedstawienie metod oceny zasadności zaangażowania podmiotów publicznych w partnerstwo publiczno-prywatne oraz przedstawienie przykładu przedsięwzięcia zrealizowanego w formule partnerstwa publiczno-prywatnego, obrazującego współudział partnera prywatnego w kreowaniu ostatecznego kształtu inwestycji planowanej przez podmiot publiczny. Autor w artykule omawia genezę i przemiany partnerstwa publiczno-prywatnego w Polsce, korzyści i zagrożenia związane ze współpracą jednostek publicznych z partnerami prywatnymi, przedstawia i ocenia metody wyznaczania efektywności współpracy w modelu partnerstwa publiczno-prywatnego. (abstrakt oryginalny)

The aim of this article is to describe selected methods for evaluating legitimacy of engagement of the public sector into the public-private partnership (PPP). It also presents an example of public-private partnership, showing the role of the private partner in creating the final version of investment planned by the public-sector authority. The author presents the origin and evolution of public-private partnership in Poland, analyzes the strengths/opportunities and threats connected with public and private sector partnership, as well as describes and evaluates the methods used for assessing the effectiveness of cooperation in the model of public-private partnership. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Brzozowska K., Partnerstwo publiczno-prywatne w Europie. Cele, uwarunkowania, efekty., CeDeWu Sp. z o.o., Warszawa 2010.
  2. Korbus B.P., Strawiński M., Partnerstwo publiczno-prywatne. Nowa forma realizacji zadań publicznych, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis Sp. z o.o, Warszawa 2006.
  3. Kowalczyk E., Partnerstwo publiczno-prywatne. Komentarz do ustawy z przykładami klauzul umownych, Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr Sp. z o.o., Gdańsk 2010.
  4. Lista projektów które są planowane do realizacji w formule partnerstwa publiczno-prywatnego/koncesji, Centrum PPP, http://www.centrum-ppp.eu/pobierz-all,19.
  5. Moszoro M., Partnerstwo publiczno-prywatne w sferze użyteczności publicznej, Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., Warszawa 2010.
  6. Rynek PPP w Polsce 2009, Investment Support, http://www.inves.pl/pobierz/RynekPPPwPolsce2009.pdf.
  7. Rynek PPP w Polsce. I połowa 2010 r., Investment Support, http://www.inves.pl/RaportPPPwPolsceIpolowa2010.pdf.
  8. Yescombe E.R., Partnerstwo publiczno-prywatne. Zasady wdrażania i finansowania, Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., Kraków 2008.
  9. Zadłużenie jednostek samorządu terytorialnego w I półroczu 2010 r., Ministerstwo Finansów, http://www.mf.gov.pl/_files_/finanse_samorzadow/stan_zobowiazan/2010/zadzzuzenie_jst_w_i_polroczu_2010.pdf.
  10. Zysnarski J., Ekonomiczno-finansowe aspekty przedsięwzięć partnerstwa publiczno-prywatnego, http://www.doradca.com.pl/repository/files/Ekonomiczno_finansowe_aspekty_PPP_J_Zysnarski.pdf.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
2080-6000
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu