BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Sompolska-Rzechuła Agnieszka (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie), Bąk Iwona (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)
Tytuł
Zastosowanie klasyfikacji dynamicznej do oceny poziomu atrakcyjności turystycznej powiatów województwa zachodniopomorskiego
The Use Of Dynamic Classification In The Assessment Of Changes In The Level Of Tourist Attractiveness Of The Districts Of West Pomeranian Voivodeship
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Taksonomia (18), 2011, nr 176, s. 417-425, bibliogr. 8 poz.
Research of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania
Słowa kluczowe
Atrakcyjność turystyczna, Powiat, Klasyfikacja
Touristic attractiveness, County, Classification
Uwagi
streszcz., sum.
Kraj/Region
Województwo zachodniopomorskie
West Pomeranian Voivodeship
Abstrakt
Celem artykułu jest próba określenia tendencji rozwoju powiatów pod względem poziomu atrakcyjności turystycznej oraz wydzielenie grup typologicznych badanych obiektów o podobnym poziomie dynamiki badanego zjawiska. Do klasyfikacji dynamicznej wykorzystano funkcje trendu oraz macierz odległości dla danych przekrojowo-czasowych, na podstawie której sporządzono dendrogram hierarchicznej klasyfikacji powiatów metodą Warda. Analiza dotyczy lat 1999-2008.(abstrakt oryginalny)

This articles attempts to determine the district developmental tendency in terms of its tourist attractiveness level and to select the typological groups of the objects of study with a similar dynamics level of the studied phenomenon. Trend functions and the measure of a distance between matrices of cross-sectional time data were used for the purpose of a hierarchical classification of districts presented as a dendrogram derived from the application of Ward method. The analysis concerns the years 1999-2008.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Gatnar E., Walesiak M. (red.), Metody statystycznej analizy wielowymiarowej w badaniach marketingowych, Wyd. Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2004.
  2. Kukuła K., Metoda unitaryzacji zerowanej, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2000.
  3. Nowak E., Metody taksonomiczne w klasyfikacji obiektów społeczno-gospodarczych, PWE, Warszawa 1990.
  4. Panek T., Statystyczne metody wielowymiarowej analizy porównawczej, SGH, Warszawa 2009.
  5. Rogalewski O., Zagospodarowanie turystyczne, Wyd. Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1977.
  6. Strahl D. (red.), Metody oceny rozwoju regionalnego, Wyd. Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2006.
  7. Województwo zachodniopomorskie. Podregiony, powiaty, gminy, Urząd Statystyczny w Szczecinie, Szczecin 2003-2010.
  8. Zeliaś A. (red.), Taksonomiczna analiza przestrzennego zróżnicowania poziomu życia w Polsce w ujęciu dynamicznym, Wydawnictwo AE w Krakowie, Kraków 2000.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
1505-9332
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu