BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Dębska Anna (Wroclaw University of Environmental and Life Sciences), Bieniek Jerzy (Wroclaw University of Environmental and Life Sciences), Romański Leszek (Wrocław University of Environmental and Life Sciences), Kowalczyk Zbigniew (University of Agriculture in Cracow, Poland), Kwietniak Krzysztof (cSAATBAU Sp. z o. o. in Sroda Slaska)
Tytuł
Quality assessment of the operation process of the HEID technological line threshing unit for corn cobs
Ocena jakości procesu eksploatacji zespołu omłotowego kolb kukurydzy linii technologicznej HEID
Źródło
Agricultural Engineering, 2014, R. 18, nr 4 (152), s. 45-53, rys., tab., bibliogr. 11 poz.
Słowa kluczowe
Maszyny i urządzenia, Przemysł maszyn rolniczych, Rolnictwo
Machinery and equipment, Agricultural machinery industry, Agriculture
Uwagi
summ., streszcz.
Abstrakt
W artykule przedstawiono ocenę jakości pracy zespołu omłotowego linii technologicznej HEID w firmie SAATBAU Sp. z o. o. w Środzie Śląskiej. Oceny łuszczarki CIMBRIA dokonano na podstawie powstałych po omłocie makro i mikrouszkodzeń ziarna oraz poprzez określenie jego siły i energii kiełkowania ziarna. Badania przeprowadzono dla pięciu odmian kukurydzy: Bosman, Sl Normo, Odilo, Okato, Wikana. Do wyznaczenia uszkodzeń mechanicznych ziarna wykorzystano metodę kolorymetrii. Największe makro- uszkodzenia ziarna stwierdzono na poziomie 4,2%, a mikrouszkodzenia na poziomie 14,5%. Zwiększone wartości uszkodzeń występowały po jego omłocie. Największa siła kiełkowania wynosiła 96%. Na tej podstawie stwierdzono, że jakość procesu eksploatacji zespołu omłotowego odpowiadała normie.(abstrakt oryginalny)

The article presents the quality assessment of the operation of HEID technological line threshing unit in SAATBAU Sp. z o.o. company in Środa Śląska. Evaluation of the CIMBRIA abrasive machine was made based on the macro and micro damages of seeds, which were made after threshing and through determination of seeds germination capacity and energy. Tests were carried out for five corn varieties: Bosman, Sl Normo, Odilo, Okato, Wikana. The calorymetric method was applied for determination of mechanical damages to seeds. The biggest macro-damages were reported at the level of 4.2% and micro-damages at the level of 14.5%. The increased values of damages occurred after threshing. The highest germination capacity was 96%. On this basis it was stated that the quality of the operation of the threshing unit was within the norm.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bieniek, J.; Zawada, J.; Molendowski, F.; Komarnicki, P.; Kwietniak, K. (2013). Ocena jakości pracy linii technologicznej do obróbki kolb i ziarna kukurydzy. Inżynieria Rolnicza,4(147), 17-25.
 2. Dragańska, E. (2010). Prognoza rozwoju i plonowania kukurydzy uprawianej na ziarno w Polsce w aspekcie wybranego scenariusza zmian klimatu. Olsztyn, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego, ISSN 1509-3018.
 3. Dubas, A. (2004). Technologia produkcji kukurydzy. Warszawa, Wydawnictwo Wieś Jutra, ISBN 83-89503-17-4.
 4. Grundas, S.; Sosnowski, S.; Pecen, J. (2002). Meaning of wheat grain endosperm cracks detected by x-ray method. Proceedings of the International Scientific Conference Agrotech Nitra, 125-129.
 5. Instrukcja obsługi łuszczarki MR20, PNr 609038.
 6. Kowalik, I. (2011). Zbiór kukurydzy w technologii ziarnowej. Kukurydza, 2(39), 10-15.
 7. Księżak, J. (2008). Regionalne zróżnicowanie uprawy kukurydzy w Polsce w latach 2000-2006. Acta Agricultura, 7(44), 47-60.
 8. Molendowski, F. (2006). Badania porównawcze kombajnu Bourgoin JDL 410D z Bourgoin GX 406A. Inżynieria Rolnicza, 3(76), 327-333.
 9. Radzyńska, S.; Szymańczak, T. (2010). Kukurydza - koszty uprawy, oszczędzać czy nie? Kukurydza, 1(36), 26-27.
 10. Sęk, T.; Przybył, J. (1998). Eksploatacja agregatów do zbioru kukurydzy na ziarno i CCM. Wydawnictwo Akademii Rolniczej w Poznaniu, ISBN 83-7160-138-7.
 11. Szymanek, M.; Dreszer, K. (2011). Wpływ zespołu omłotowego na stopień omłotu i straty ziarna kukurydzy. Inżynieria Rolnicza, 4(129), 289-294.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1429-7264
Język
eng
URI / DOI
http://dx.medra.org/10.14654/ir.2014.152.079
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu