BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Foryś Iwona (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Wielowymiarowa analiza cech mieszkań sprzedawanych na rynku warszawskim w badaniu czasu trwania oferty w systemie MLS
Multidimensional Analysis Of Features Of Apartments Sold On Warsaw Real Estate Market In The Research Of Duration Offer In MLS System
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Taksonomia (18), 2011, nr 176, s. 436-445, bibliogr. 5 poz.
Research of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania
Słowa kluczowe
Rynek, Mieszkalnictwo, Finansowanie mieszkalnictwa, Analiza wielowymiarowa
Market, Housing, Housing financing, Multi-dimensional analysis
Uwagi
streszcz., sum.
Abstrakt
Przedmiotem analizy jest warszawski rynek mieszkaniowy. Negatywnie zweryfikowano hipotezę o stałości cech wpływających na płynność, niezależnie od sytuacji na rynku mieszkaniowym. W tym celu wykorzystano funkcję dyskryminacji. Wykazano, że funkcje dyskryminacyjne w sposób zadowalający klasyfikują transakcje do trzech zaproponowanych grup płynności: niska, wysoka i średnia.(abstrakt oryginalny)

The subject of the analysis is the Warsaw home market. The hypothesis on the stability of features influencing liquidity, irrespective of a situation on the estate market, is negative. For this purpose the author uses the discrimination function. It is shown that the discrimination functions in a satisfactory way classify transactions into three proposed liquidity groups: low, high and average.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Gatnar E., Podejście wielomodalne w zagadnieniach dyskryminacji i regresji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.
  2. Gawron H., Analiza rynku nieruchomości, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2009.
  3. Foryś I., Płynność inwestycji na rynku nieruchomości na przykładzie warszawskiego rynku mieszkaniowego, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 612, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 28, Szczecin 2010.
  4. Kucharska-Stasiak E., Nieruchomość w gospodarce rynkowej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.
  5. Stanisz A., Przystępny kurs statystyki z zastosowaniem Statistica Pl na przykładach z medycyny, t. III, Analizy wielowymiarowe, Wydawnictwo StatSoft Polska Sp. z o.o., Kraków 2007.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
1505-9332
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu