BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Jedlińska Renata (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach)
Tytuł
Instytucja państwa w dobie globalizacji
The State and Its Evolution Due to the Process of Globalization
Źródło
Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 2015, nr 210, s. 139-148, bibliogr. 20 poz.
Słowa kluczowe
Państwo, Globalizacja
State, Globalization
Uwagi
summ.
Abstrakt
Wzrost znaczenia korporacji transnarodowych (KTN) i organizacji międzynarodowych we współczesnych procesach globalizacji relatywnie osłabia jego rolę. Pomimo rosnącego "zagęszczenia" i zmiany układu sił na scenie globalnej, państwa pozostają nadal bez wątpienia najważniejszymi aktorami w polityce i gospodarce światowej.(fragment tekstu)

The process of globalization are the skurce of challenges and dangers for the national state, but they create chances and opportunities for chan ges chich hope for the new order and rebirth of the state in the future. Traditional national state, based on modern principles of rationalism and modernizm has already had its "golden age". However, it does not mean that the state has become outdated and is to vanish in the process of globalization. On the contrary, the state as an insitution of an economic and social-political order may play a significant role in them. To make it hapten, the hanges of functions, tasks and to ols of the state policy as the social-economic institution are essentials. Therefore in the process of globalization we may rather expect evolutional transformation of the state role than its complete decline and fall.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Anioł A., Państwo postsuwerenne? Rozproszenie władzy w środowisku międzynarodowym, "Sprawy Międzynarodowe" 2002, nr 4.
 2. Bogunia-Borowska M., Śleboda M., Globalizacja i konsumpcja. Dwa dylematy współczesności, Universitas, Kraków 2003.
 3. Czachór Z., Regionalizm w stosunkach międzynarodowych, Wrocław 1998.
 4. Hryniewicz T., Polityczny i kulturowy kontekst rozwoju gospodarczego, Scholar, Warszawa 2008.
 5. Kuźniar R., Globalizacja, geopolityka i polityka zagraniczna, "Sprawy Międzynarodowe" 2000, nr l.
 6. Kuźniar R., Zmiany w strukturze porządku międzynarodowego, "Sprawy Międzynarodowe" 2003, nr l.
 7. Liberska B., Procesy globalizacji i regionalizacji w gospodarce światowej, [w:] Globalizacja gospodarki światowej a integracja regionalna, Komitet Prognoz "Polska w XXI w.", PAN, Warszawa 1998.
 8. Malendowski W., Ratajczak M., Euroregiony. Pierwszy krok do integracji europejskiej, Atla 2, Wrocław 1998.
 9. Maull H.W.: Geopolityka w XXI wieku: Jaką przyszłość ma państwo narodowe? "Deutschland" 1999, nr 6.
 10. Morawski W., Globalizacja polityczna: wyłanianie się mechanizmów regulacji globalnej, "Transformacje" 2001/2002, nr 1/4.
 11. Okoń-Horodyńska E., Wyzwania procesu globalizacji wobec człowieka, Wydawnictwo AE, Katowice 1999.
 12. Organizacje w stosunkach międzynarodowych. Istota, mechanizmy działania, zasięg, red. T. Łoś-Nowak, Wrocław 1999.
 13. Piekarski R., Refleksje o globalizacji w aspekcie cywilizacyjnym i politycznym, "Pieniądz i Więź" 2003, nr l.
 14. Piekarski R, Graban M., Globalizacja i my. Tożsamość lokalna wobec trendów lokalnych, Universitas, Kraków 2003.
 15. Pietraś M., Oblicza procesów globalizacji, Wyd. UMCS, Lublin 2002.
 16. Płuciński E. M., Makroekonomia gospodarki otwartej, Warszawa 1999.
 17. Wasilkowski A., Suwerenność a współzależność, [w:] Suwerenność we współczesnym prawie międzynarodowym, Materiały III Ogólnopolskiej Konferencji Prawa Międzynarodowego Jabłonna 24-26 maja 1990, Warszawa 1991.
 18. Wojtaszczyk K.A., Jakubowski W., Społeczeństwo i polityka: podstawy nauk politycznych, Warszawa 2003.
 19. Wolf M., Will the Nation-state Survive Globalization? "Foreign Affairs" January- February 2001.
 20. Zorska A., Ku globalizacji? Przemiany w korporacjach transnarodowych w gospodarce światowej, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 1998.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2083-8611
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu