BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bieńkowska Agnieszka (Politechnika Wrocławska)
Tytuł
Ośrodki odpowiedzialności w controllingu wiedzy
Responsibility Centers in Knowledge Controlling
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2010, nr 94, s. 39-47, tab., bibliogr. 14 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Wiedza w gospodarce i gospodarka oparta na wiedzy : zarządzanie w gospodarce opartej na wiedzy
Słowa kluczowe
Centra odpowiedzialności, Wiedza, Controlling
Responsibility centers, Knowledge, Controlling
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W opracowaniu podjęto dyskusję na temat wyodrębniania organizacyjnego ośrodków odpowiedzialności w controllingu wiedzy. Określono ich rodzaj, wskazano kryterium ich wyodrębniania, a także przypisano im cele i zadania. Rozważania poprzedzono ogólną charakterystyką koncepcji tworzenia ośrodków odpowiedzialności w organizacji. (abstrakt oryginalny)

The subject of creating the responsibility centers in the scope of knowledge controlling is discussed in the paper. Their types and the criteria of their distinguishing are presented. The aims and tasks of responsibility centres in knowledge controlling are defined as well. Moreover, the general idea of creating the responsibility centers in an organization is described. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Bieńkowska A., Kontroling wiedzy - podstawy koncepcji, "Problemy Jakości" 2006, nr 8, s. 10-15.
 2. Bieńkowska A., Kontroling wiedzy - w kierunku wspomagania zarządzania wiedzą, Naukovi Praci Kirovograds'kogo Nacional'nogo Technicnogo Universitetu Ekonomicni Nauki 2005, nr 7, s. 61-67.
 3. Bieńkowska A., Kral Z., Zabłocka-Kluczka A., O instrumentach kontrolingu wiedzy, [w:] E. Skrzypek (red.), Kapitał intelektualny jako szansa na poprawę jakości zarządzania w warunkach globalizacji. Intellect 2005, materiały z konferencji naukowej, t. 1. UMCS, Lublin 2005, s. 187-198.
 4. Drury C., Rachunek kosztów, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.
 5. Grudzewski W.M., Hajduk I., Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwach, Difin, Warszawa 2004.
 6. Harngren C.T., Foster G., Dator S.M., Cost Accounting: A Managerial Emphasis, Prentice Hall, London 1997.
 7. Kotarba M., Kotarba W., Ogólny model zarządzania wiedzą, [w:] Nowe tendencje w nauce o organizacji i zarządzaniu, Prace Naukowe Instytutu Organizacji i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej. Politechnika Wrocławska, Wrocław 2003, s. 93-103.
 8. Kowalczyk A., Nogalski B., Zarządzanie wiedzą. Koncepcja i narzędzia, Difin, Warszawa 2007.
 9. Niedbała B., Controlling w przedsiębiorstwie zarządzanym przez projekty, Oficyna Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2008.
 10. Nonaka I., Takeuchi H., The Knowledge - Creating Company, How Japanese Companies Create the Dynamic of Innovation, Oxford University Press, New York 1995.
 11. Nowosielski S., Centra kosztów i centra zysku w przedsiębiorstwie, AE, Wrocław 2001.
 12. Nowosielski S., Controlling - system informacyjnego wspomagania procesu zarządzania przedsiębiorstwem, Wrocławskie Centrum Transferu Technologii IBS Polska Sp. z o.o., Wrocław 1997.
 13. Probst G., Raub S., Romhardt K., Zarządzanie wiedzą w organizacji, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2002.
 14. Świderska K., Rachunkowość zarządcza, Poltext, Warszawa 1997.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu