BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bieńkowska Agnieszka (Politechnika Wrocławska), Kral Zygmunt (Politechnika Wrocławska), Zabłocka-Kluczka Anna (Politechnika Wrocławska)
Tytuł
Funkcja koordynacyjna controllingu - wyniki badań ogólnopolskich
Coordination as a Function of Controlling - the Results of Research in Polish Enterprises
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2010, nr 94, s. 48-59, rys., bibliogr. 6 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Wiedza w gospodarce i gospodarka oparta na wiedzy : zarządzanie w gospodarce opartej na wiedzy
Słowa kluczowe
Controlling, Funkcje controllingu, Wyniki badań
Controlling, Controlling function, Research results
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W wyniku badań przeprowadzonych nad rozwiązaniami funkcjonalnymi, organizacyjnymi i instrumentalnymi controllingu w organizacjach działających w Polsce scharakteryzowano część ich wyników dotyczącą realizacji przez controllerów funkcji koordynacyjnej. W szczególności przytoczono wyniki badań zarówno związanych ze sposobami realizacji funkcji koordynacyjnej, jaki i dotyczących odniesienia tej funkcji do podejmowania czynności tworzenia i doskonalenia systemów należących do składników controllingu, bieżących czynności w tym zakresie, a także odniesienia wzmiankowanej funkcji do wykonania szczegółowych zadań controllingu. Uzyskane wyniki przedstawiono w ujęciu ogólnym oraz z uwzględnieniem określonych szczegółowych kryteriów je różnicujących. (abstrakt oryginalny)

As a result of research concerning functional, organisational and instrumental solutions of controlling conducted on the sample of organisations functioning in Poland - the part of their result that concerned the realization of co-ordination as a function of controlling by controllers has been characterized . In particular the results of research concerning the ways of realization the co-ordination function, coordination with reference to creating and improving systems belonging to the components of controlling and with reference to the realization of detailed tasks of controlling are presented. Obtained results are presented generally and with taking into consideration specific detailed criteria that differentiate the results. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Bieńkowska A., Kral Z., Wybrane aspekty informacyjne funkcjonowania controllingu jakości w przedsiębiorstwie przemysłowym, "Problemy Jakości" 2000, nr 12 (XXXII).
  2. Bieńkowska A., Kral Z., Zabłocka-Kluczka A., Controlling Solutions in Polish Organizations - Study Results, 1st Annual International Conference on Sustainable Enterprises of the Future, September 13-15, 2009, Robert Morris University Moon Township, Pa, USA, 2009, Conference Proceedings, s. 1-30.
  3. Bieńkowska A., Kral Z., Zabłocka-Kluczka A., Zarządzanie controllingowe czy tradycyjne?, [w:] Nowoczesne tendencje w nauce o organizacji i zarządzaniu, Międzynarodowa konferencja naukowa - Szklarska Poręba, 17-19 września 1998, Prace Naukowe Instytutu Organizacji i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej nr 68, Seria Konferencje nr 21, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 1998, s. 288-295.
  4. Goliszewski J., Controlling (V) - system controllingu, "Przegląd Organizacji" 1991, nr 4, s. 22-23.
  5. Griffin R.W., Podstawy zarządzania organizacjami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1996.
  6. Steinmann H., Schreyögg G., Zarządzanie. Podstawy kierowania przedsiębiorstwem. Koncepcje, funkcje, przykłady, Wydawnictwo Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 1992.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu