BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Zawadzki Adam (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Determinanty elastyczności organizacji
Determinants of Enterprise Elasticity
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Nauki o Zarządzaniu (7), 2011, nr 164, s. 176-186, tab., rys., bibliogr. 13 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics. Management Sciences
Tytuł własny numeru
Zarządzanie w praktyce
Słowa kluczowe
Organizacja, Outsourcing
Organisation, Outsourcing
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule prowadzone są rozważania na temat warunków, jakie powinna spełnić organizacja działająca w turbulentnym otoczeniu gospodarczym, umożliwiające osiągnięcie jej celów. Jako cele tak nacechowanej organizacji uznano zaspokojenie potrzeb klienta i wzrost wartości firmy. Wskazane warunki to wewnętrzne urynkowienie organizacji, charakteryzujące się wprowadzeniem zasad rynkowych do organizacji. Sposobem ich wprowadzenia do organizacji jest outsourcing. (abstrakt oryginalny)

The article investigates the conditions to be met by an organization operating in a turbulent economic environment in order to be able to accomplish its goals. It is assumed that the goals of such an organization are to satisfy the needs of its customers and to increase its goodwill. The identified conditions relate to the internal adoption of market principles, i.e. the introduction of market mechanisms inside the organization. They can be introduced by means of outsourcing. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Brilman J., Nowoczesne koncepcje i metody zarządzania, PWE, Warszawa 2002.
 2. Gay Ch.L., Essinger J., Outsourcing strategiczny, koncepcja, modele i wdrażanie, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2002.
 3. Grajewski P., Koncepcja struktury organizacji procesowej, Wydawnictwo Dom Organizatora, Toruń 2003.
 4. Hammer M., Reinżynieria i jej następstwa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999.
 5. Krakowiak K., Kompleksowa strategia BPO, "Outsourcing Magazine" - wydanie internetowe/biblioteka, www.o-m.pl. (dostęp: 20.03.2007).
 6. Müller U.R., Szczupłe organizacje, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 1997.
 7. Orchowski D., Rachunek wielce obiecujący, "CXO. Magazyn kadry zarządzającej" 2002 nr 3 (kwiecień).
 8. Przedsiębiorstwo partnerskie, red. M. Romanowska, M. Trocki, Difin, Warszawa 2002.
 9. Przedsiębiorstwo przyszłości, red. W.M. Grudzewski, I.K. Hejduk, Difin, Warszawa 2001.
 10. Trocki M., Outsourcing: metoda restrukturyzacji działalności gospodarczej, PWE, Warszawa 2001.
 11. Winskowska M., Czy outsourcing to trójnożny stołek?, "Outsourcing Magazine" 2004 nr 2 (zima).
 12. Wyzwanie dla dyrektorów, "Gazeta Wyborcza" (dodatek Gazeta Praca) 1997 z 24 listopada.
 13. Zarządzanie organizacjami, red. A. Czermiński, M. Czerska, B. Nogalski, R. Rutka, J. Apanowicz, TNOiK, Toruń 2001.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
2080-6000
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu