BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Chluski Andrzej (Politechnika Częstochowska)
Tytuł
Technologiczne aspekty rozwoju usług telemedycznych
Technological Aspects of the Telemedicine Services Development
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Informatyka Ekonomiczna (14), 2009, nr 82, s. 13-22, bibliogr. 21 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics. Business Informatics
Tytuł własny numeru
Rynek usług informatycznych
Słowa kluczowe
Telemedycyna, Medycyna, Technologie informacyjne i telekomunikacyjne, Opieka zdrowotna
Telemedicine, Medicine, Information and Communication Technology (ICT), Health care
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule przedstawiono możliwości rozwoju koncepcji zdalnego świadczenia usług medycznych. Szerokie stosowanie telemedycyny jest ściśle związane z postępem technologicznym, cyfryzacją wielu obszarów działalności człowieka oraz z rozwojem technologii informacyjnych i komunikacyjnych. Zaprezentowano podstawowe obszary zastosowań telemedycyny oraz podano kilka przykładów jej wykorzystania w polskich szpitalach.(abstrakt oryginalny)

The article presents a well known concept of remote medical services delivering also called telemedicine. It gives a few examples of the first applications of telecommunication technology in medicine. The author highlights the relation between the development of telemedicine and the development of information and communication technologies (ICT). Moreover, the paper deals with the application of telemedicine in Polish healthcare.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Anogianakis G., Klisarova A., Papaliagkas V., Anogeianaki A., Evidence Based Telemedicine, [w:] B.G. Silverman, A. Jain, A. Ichalkaranje, L.C. Jain (red.), Intelligent Paradigms for Healthcare Enterprises, Springer-Verlag, Berlin 2005.
 2. Chou D.C., Chou A.Y., Healthcare Information Portal: a Web Technology for the Healthcare Community, "Technology in Society" 2002 no 24.
 3. Directorate General XIII. Research and Technology Development on Telematics Systems in Health Care: AIM Annual Technical Report on RTD: Heatlh Care, 1993.
 4. Encyclopaedia Britannica,Ultimate Reference Suite, 2008.
 5. Health21: the Health for all Policy Framework for the WHO European Region, WHO Regional Office for Europe Copenhagen, Copenhagen 1999.
 6. Lewandowski M. i in., Przydatność telekardiometrii w opiece ambulatoryjnej nad pacjentami ze schorzeniami układu krążenia, Forum Kardiologów 2003, www.viamedica.pl/gazety/ gazeta3/darmowy_pdf.
 7. Linde E., Balteskard L., Is There a Future for Telemedicine?, "The Lancet" 2002 vol. 359, June 8, www.thelancet.com.
 8. Nowicki A. (red.), Technologie informacyjne dla ekonomistów. Narzędzia. Zastosowania, UE, Wrocław 2008.
 9. Orlov O., Grigoriev A., Space Technologies in Routine Telemedicine Practice: Commercial Approach, "Acta Astronautica" vol. 51, no 1-9, Elsevier Science Ltd., 2002, www.elsevier.com/ locate/actaastro.
 10. Report by the WHO Director General to the 99th Session of the Executive Board, 6 January 1997 (Ref: EB99/30).
 11. Słownik wyrazów obcych, PWN, Warszawa 1980.
 12. Tadeusiewicz R., Telemedycyna - nowe wyzwanie współczesnej nauki, "Nauka" 2004 no 3.
 13. Takahashi T., The Present and Future of Telemedicine in Japan, "International Journal of Medical Informatics" 2001 no 61.
 14. Wójcicki J.M., Ładyżyński P., Telematic Support in Intensive Insulin Treatment. Frequency of the Data Transfer, "Diabetes Research and Clinical Practice" 2006 no 74.
 15. Wydro K.B., Telematyka - znaczenia i definicje terminu, "Telekomunikacja i Techniki Informacyjne" 2005 no 1-2, Wyd. IŁ PIB, Warszawa 2005.
 16. kardiologia.ams.edu.pl/pds_kardio/telecard.htm, 03.09.2008.
 17. konferencja2007.mwi.pl/fileadmin/files/mwi/11_KMWI/prezentacje/piątek/Mieczy sław _Paso-wicz.pdf, 2008.
 18. www.bayerdiabetes.com/720.htm, 10.09.2008.
 19. www.mwi.pl/fileadmin/files/mwi/konferencja_sirma /VI_Szkolenie /Banys.pdf, 2008.
 20. www.szpitaljp2.krakow.pl, 09.09.2008.
 21. www.viamedica.pl/gazety/gazeta3/darmowy_pdf.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
1507-3858
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu