BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kacała Joanna (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Komercjalizacja - szansa czy zagrożenie dla szpitali samorządu terytorialnego
Commercialization - Chance or Threat for Hospitals of Local Government
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2010, nr 94, s. 121-130, tab., bibliogr. 14 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Wiedza w gospodarce i gospodarka oparta na wiedzy : zarządzanie w gospodarce opartej na wiedzy
Słowa kluczowe
Szpitalnictwo, Samorząd terytorialny, Komercjalizacja
Hospital service, Local government, Commercialization
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celami referatu są przedstawienie uwarunkowań wpływających na sposób realizacji usług zdrowotnych przez administrację samorządową oraz próba odpowiedzi na pytanie, czy świadczenie usług w dotychczasowej formie może być jeszcze efektywne. (abstrakt oryginalny)

The purpose of the report is to show conditioning which influence the way of realization of health services by local government administration and an attempt to answer the question if services provided in current form could be still effective. The author defines differences between the concepts of commercialization and privatization and presents the influence of formal-legal conditioning on principles of functioning of hospitals and the possibilities of their effective managing. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Beetham D., Legitymizacja władzy, [w:] J. Szczupaczyński (red.), Elity, demokracja, wybory, Warszawa 1993.
 2. Denek E. (red.), Usługi społeczne w gospodarce samorządu terytorialnego w Polsce, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Poznaniu nr 38, AE, Poznań 2003.
 3. Dolnicki B., Samorząd terytorialny, Zakamycze, Kraków 2003.
 4. Frączkiewicz-Wronka A., Zarządzanie publiczne w teorii i praktyce ochrony zdrowia, Wydawnictwo ABC, Wolters Kluwer Business, Warszawa 2009.
 5. http://samorzad.infor.pl/.
 6. http://www.kul.lublin.pl/files/42/Odpowiedzialnosc.pdf.
 7. http://www.rp.pl/artykul/22,134929_Spolki_byly_warunkiem_oddluzenia_szpitali.htm.
 8. Informacja z przebiegu realizacji Ustawy z dnia 15 kwietnia 2005 r. o pomocy publicznej i restrukturyzacji publicznych zakładów opieki zdrowotnej, Ministerstwo Zdrowia, Warszawa 2006.
 9. Izdebski H., Kulesza M., Administracja publiczna. Zagadnienia ogólne, Warszawa 1998.
 10. Kożuch B., Zarządzanie publiczne w teorii i praktyce polskich organizacji, Placet, Warszawa 2005.
 11. Moszoro M., Partnerstwo publiczno-prawne, SGH, Warszawa 2005.
 12. Perechuda K. (red.), Zarządzanie komercyjną firmą medyczną, ABC, Wolters Kluwer Business, Warszawa 2008.
 13. Prawelska-Skrzypek G., Zarządzanie w sektorze publicznym i obywatelskim. Wybrane problemy, Wydawnictwo Fundacja WZ, Kraków 2006.
 14. Rek T., "Gazeta Wyborcza", 2.06.2009.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu