BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kacała Joanna (Wyższa Oficerska Szkoła Wojsk Lądowych we Wrocławiu), Michaluk Andrzej (Wyższa Oficerska Szkoła Wojsk Lądowych we Wrocławiu)
Tytuł
Rozwój i kariera żołnierza zawodowego w siłach zbrojnych RP na tle wybranych armii NATO
The Development and Career of Regular Soldier in Poland Compared with the Army of Chosen Members of NATO
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2010, nr 94, s. 131-139, tab., bibliogr. 16 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Wiedza w gospodarce i gospodarka oparta na wiedzy : zarządzanie w gospodarce opartej na wiedzy
Słowa kluczowe
Żołnierz, Wojsko, Kariera zawodowa, Zarządzanie karierą
Soldier, Army, Professional career, Career management
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Polska, Stany Zjednoczone Ameryki, Hiszpania
Poland, United States of America (USA), Spain
Abstrakt
Celem artykułu jest wskazanie różnic między opracowanym modelem polskim a najlepszymi wypracowanymi przez lata systemami amerykańskim i hiszpańskim. Wybór USA jako najsilniejszego militarnie członka NATO mającego szczególne zasługi w wypracowaniu i propagowaniu modelu cywilnej, demokratycznej kontroli nad siłami zbrojnymi nie wymaga uzasadnienia. Przypadek Hiszpanii jest zaś wart rozpatrzenia, ponieważ państwo to od wyjścia z systemu autorytarnego w połowie lat siedemdziesiątych dokonało gruntownej przebudowy swojego ustawodawstwa w celu przystosowania hiszpańskiego systemu obronnego do standardów przyjętych w krajach członkowskich Sojuszu. Drugą przyczyną wyboru tych dwóch krajów jest to, że w obu państwach system promocji oficerskich określony jest na poziomie ustawowym w sposób bardziej kompletny niż w Polsce. (abstrakt oryginalny)

The purpose of this article is to present differences between elaborated Polish model and the best worked out for years American and Spanish systems. The choice of the USA as the military strongest member of NATO and the country which has remarkable merits in elaboration and promotion of civil and democratic model of controlling the military forces does not require any justification. The case of Spain is worth considering because of huge reorganization of their legislation in purpose to adapt their military forces to the standards of another members of NATO after the totalitarian system collapsed in the middle of the seventies. The second cause of choosing these two countries is the officer's promotion system defined there on legal standard more completely than in Poland. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Armstrong M., Zarządzanie zasobami ludzkimi, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2004.
 2. Bramley P., Ocena efektywności szkoleń, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2001.
 3. Griffin R.W., Podstawy zarządzania organizacjami, Warszawa 1996.
 4. Golnau W. (red), Zarządzanie zasobami ludzkimi, CeDeWu, 2007.
 5. Jabłoński Z., Polityka kadrowa w siłach zbrojnych RP. Zarządzanie kadrami sił zbrojnych RP wobec wyzwań XXI wieku, Wrocław 2001.
 6. Jamka B., Kierowanie kadrami - pozyskiwanie i rozwój pracowników, Monografie i Opracowania, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2007.
 7. Listwan T. (red.), Zarządzanie kadrami, wyd. 2, C.H. Beck, Warszawa 2004.
 8. Majewski T., Zarządzanie karierami oficerów. Kariery a kompetencje kierownicze, Warszawa 2005.
 9. Mróz M., Mechanizm promocji oficerów zawodowych w ustawodawstwie Stanów Zjednoczonych i Hiszpanii - jako przykładowych państw NATO - a odpowiednie przepisy w Polsce, Raport nr 128, http://biurose.sejm.gov.pl/teksty/r-128.htm#prz73.
 10. Pocztowski A., Zarządzanie zasobami ludzkimi. Zarys problematyki i metod, Kraków 1998.
 11. Polityka kadrowa w siłach zbrojnych RP, cz. 1, Warszawa 2002.
 12. Rae L., Planowanie i projektowanie szkoleń, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2006.
 13. Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 1 marca 2004 r. w sprawie opiniowania żołnierzy zawodowych, DzU z dnia 16 marca 2004 r. nr 43, poz. 397.
 14. System doskonalenia zawodowego kadry w siłach zbrojnych RP, DKiSzW, MON 2004.
 15. Ustawa z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych, DzU z dnia 20 października 2003 r. nr 179, poz. 1750.
 16. Witaszek Z., Zarządzanie karierą zawodową w warunkach restrukturyzacji i etatyzacji Sił Zbrojnych, Zeszyty Naukowe Akademii Marynarki Wojennej Gdynia, Rok XIVII nr 4 (167), 2006.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu