BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bednarz Kamila (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Analiza zjawiska konkurencji pomiędzy transportem lotniczym a morskim na przykładzie obsługi ruchu pasażerskiego
The Analysis of Occurrence of Competition Between Air and Sea Transport Drawing on Passenger Traffic Service
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 44, T.1, s. 59-69, tab., bibliogr. 16 poz.
Tytuł własny numeru
Nowoczesne przedsiębiorstwo
Słowa kluczowe
Konkurencja, Transport lotniczy, Transport morski
Competition, Air transport, Sea transport
Uwagi
summ.
Abstrakt
Analizując rynek przewozów pasażerskich w Polsce możemy zauważyć jego stały wzrost. Postępujące procesy globalizacji, dynamiczny rozwój turystyki, wzrost mobilności i zamożności społeczeństw to zespół najistotniejszych czynników, które w ostatnich latach zasadniczo wpłynęły na przyrost ruchu pasażerskiego nie tylko w kraju, ale i na całym świecie. (fragment tekstu)

The dynamic development of air transport with respect to passenger transport has assumed growing importance over the last few years. Unfortunately, sea transport with respect to passenger transport has been dwarfed by the spectacular development of the former one. Yet a thorough analysis of a passenger traffic service (with a special consideration given to tourism) has shown that ferry transport is still fairly popular. Although sea transport cannot equal faster and relatively cheaper air transport, it still remains an important part of Polish economy. The article also shows how the competition between air and sea transport forces an ongoing improvement of available services, which is vital from the consumer's point of view. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
 1. Bąk M., Transport w obsłudze turystów, ze szczególnym uwzględnieniem transportu morskiego i lotniczego, Zeszyły Naukowe US, Ekonomiczne Problemy Usług nr 15, Szczecin 2008.
 2. Gaworecki W.W., Turystyka, PWE, Warszawa 2003.
 3. Klopott M., Urbanyi-Popiołek 1., Pasażerskie przewozy promowe w Europie w obliczu ekspansji niskokosztowych przewoźników promowych, Zeszyty Naukowe US, Ekonomiczne Problemy Usług nr 15, Szczecin 2008.
 4. Kowalczyk A., Geografia turyzmu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.
 5. Leśniowska M., Polskie porty lotnicze po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej., Zeszyty Naukowe US, Ekonomiczne Problemy Usług nr 15, Szczecin 2008.
 6. Liwiński J., Krajowe porty lotnicze 2006, "Przegląd Komunikacyjny" 2007, nr 3.
 7. Meyer B., Obsługa ruchu turystycznego, Wyd. PWN, Warszawa 2006.
 8. Mikulski M., Transport w obsłudze ruchu tuty stycznego, AE w Krakowie, Kraków 1991.
 9. Milewski D., Panasiuk A., Kształtowanie jakości pasażerskich przewozów lotniczych, Zeszyty Naukowe US, Ekonomiczne Problemy Usług nr 8, Szczecin 2007.
 10. Miotke-Dzięgiel J., Turystyka morska, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2002.
 11. Pilarczyk M., Konkurencyjność pomiędzy transportem morskim a lotniczym w obsłudze ruchu pasażerskiego w relacjach Polski ze Skandynawią, Zeszyty Naukowe US, Ekonomiczne Problemy Usług nr 7, Szczecin 2007.
 12. Przedsiębiorstwo Państwowe "Porty Lotnicze" Raport Roczny 2004.
 13. gbk.org.pl.
 14. www.mi.gov.pl.
 15. www.ulc.gov.pl.
 16. www.wnp.pl.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu