BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Lichtarski Janusz Marek (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Zespoły zadaniowe i projektowe w strukturach organizacyjnych przedsiębiorstw - wyniki badań empirycznych
Task Forces and Project Teams in Organizational Structures of Enterprises - Results of Empirical Study
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2010, nr 94, s. 192-201, tab., rys., bibliogr. 10 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Wiedza w gospodarce i gospodarka oparta na wiedzy : zarządzanie w gospodarce opartej na wiedzy
Słowa kluczowe
Grupy projektowe, Struktura organizacyjna, Przedsiębiorstwo, Wyniki badań
Project teams, Organisational structure, Enterprises, Research results
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Tradycyjne struktury organizacyjne, bazujące na rozbudowanej hierarchii, funkcjonalnym podziale pracy oraz wysokim stopniu centralizacji i formalizacji, wydają się być nieefektywne w warunkach gospodarki opartej na wiedzy. Powoduje to narodziny i rozwój bardziej elastycznych struktur organizacyjnych, bazujących na tymczasowych zespołach zadaniowych i projektowych. Celem opracowania jest przedstawienie wyników własnych badań empirycznych, zorientowanych na identyfikację występowania zespołów zadaniowych i projektowych, częstotliwość ich tworzenia i diagnozę realizowanych przez nie zadań. Artykuł bazuje na studiach literatury i badaniach ankietowych prowadzonych w 73 przedsiębiorstwach. (abstrakt oryginalny)

Traditional organizational structures, based on top-down hierarchy, the functional division of labour, the high level of centralization and formalization, seem to be ineffective in conditions of the knowledge based economy. That causes the birth and development of more flexible organizational structures based on temporary project teams and task forces. The goal of the article is to present author's own empirical findings focused on the identification of task forces and project teams existence, frequency of their creation, and the diagnosis of tasks they perform. The text is based on literature study and the questionnaire study carried out in 73 enterprises. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Bielski M., Podstawy teorii organizacji i zarządzania, C.H. Beck, Warszawa 2002.
  2. Burns T., Stalker G.M., The Management of Innovation, Tavistock Publications, London 1961.
  3. Hopej M., Struktury organizacyjne. Podstawowe, współczesne i przyszłe rozwiązania strukturalne, Ossolineum, Wrocław 2004.
  4. Krupski R. (red.), Zarządzanie przedsiębiorstwem w turbulentnym otoczeniu, PWE, Warszawa 2005.
  5. Leavitt H.J., Top Down. Why Hierarchies Are Here to Stay and How to Manage Them More Effectively, Harvard Business School Press, Boston 2005.
  6. Lichtarski J.M., Bariery rozwoju i upowszechniania nowoczesnych struktur organizacyjnych, [w:] Zarządzanie - kontekst strategiczny, kulturowy i zasobowy, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 1187, Zarządzanie 5, AE, Wrocław 2007.
  7. Lock D., Podstawy zarządzania projektami, PWE, Warszawa 2009.
  8. Nonaka I., Takeuchi H., Kreowanie wiedzy w organizacji, Poltext, Warszawa 2000.
  9. Stabryła A. (red.), Doskonalenie struktur organizacyjnych przedsiębiorstw w gospodarce opartej na wiedzy, C.H. Beck, Warszawa 2009.
  10. Webber R.A. Zasady zarządzania organizacjami, PWE, Warszawa 1990.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu