BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Becker Aneta (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)
Tytuł
Ranking województw pod względem stopnia wykorzystania technologii IC w przedsiębiorstwach z zastosowaniem metody UTA
Ranking of Voivodeships with Regard to the Use of the IC Technology in Enterprises Using the Method of UTA
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Taksonomia (18), 2011, nr 176, s. 477-485, bibliogr. 5 poz.
Research of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania
Słowa kluczowe
Przedsiębiorstwo, Technologia informacyjna, Ranking
Enterprises, Information Technology (IT), Ranking
Uwagi
streszcz., sum.
Kraj/Region
Polska
Poland
Abstrakt
W artykule przedstawiono wyniki uporządkowania województw Polski pod względem wykorzystania technologii informacyjno-telekomunikacyjnych w przedsiębiorstwach w 2009 r. W badaniach zastosowano metodę UTA, która stanowi przykład metody wielokryterialnego porządkowania wariantów decyzyjnych, oparta jest na dezagregacji informacji preferencyjnej za pomocą regresji porządkowej.(abstrakt oryginalny)

The article presents the ranking of Polish voivodeships in terms of the use of information- telecommunication technology in enterprises in 2009. The research has been conducted with the help of the UTA method, which serves as an example of multi-criteria method of decisional variants' arrangement, based on the disaggregation of the preferential information through the ordering regression.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Beuthe M., Scannella G., Comparative analysis of UTA multicriteria methods, "European Journal of Operational Research" 2001, 130, s. 246-262.
  2. Kulczycki P., Hryniewicz O., Kacprzyk J. (red.), Techniki informacyjne w badaniach systemowych, Wyd. Naukowo-Techniczne, Warszawa 2007.
  3. Siskos Y., Grigoroudis E., Matsatsinis N., UTA Methods, [w:] J. Figueira, S. Greco, M. Ehrgott (red.), Multiple Criteria Decision Analysis: State of the Art Surveys, International Series in Operations Research & Management Science, 78, IV, Springer, New York 2005, s. 297-334.
  4. Słowiński R., Multiple-criteria ranking using an additive function constructed via ordinal regression: UTA method, www.cs.put.poznan.pl/.../Wspomaganie%20decyzji%20-%20metoda%20UTA.pdf (5.02.2010).
  5. Wykorzystanie technologii informacyjno-telekomunikacyjnych w przedsiębiorstwach i gospodarstwach domowych w 2009 r., GUS, http://www.stat.gov.pl/gus/5840_wykorzystanie_ict_PLK _HTML.htm (2.07.2010).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
1505-9332
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu