BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Radomska Joanna (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Zawartość strategii jako czynnik utrudniający jej implementację
Content of the Strategy as a Factor Making its Implementation More Difficult
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2014, nr 366, s. 429-438, rys., tab., bibliogr. 27 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Zarządzanie strategiczne w teorii i praktyce
Słowa kluczowe
Implementacja, Strategia przedsiębiorstwa, Bariery rozwojowe
Implementation, Corporation strategies, Development barriers
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Artykuł opisuje tematykę zawartości strategii jako jednego z elementów wpływających negatywnie na możliwość jej implementacji. Przedstawione wyniki badań wskazują na występowanie niejasnych założeń strategii najczęściej w przedsiębiorstwach średniej wielkości, podobnie jak kwestię nieelastyczności tworzonych koncepcji, która okazuje się domeną średnich i dużych podmiotów. Natomiast wewnętrzna niespójność realizowanej strategii oraz nierealność wyznaczonych celów przekładają się na osiągane rezultaty w postaci negatywnych tendencji dynamiki przychodów.(abstrakt oryginalny)

The article describes the content of the strategy as one of the elements affecting the possibility of its implementation. The results indicate that the most unclear foundations of the strategy, as well as the issue of inflexibility of created concepts, which turns out to be the domain of medium-sized and large companies can be found in middle-sized enterprises. However, the internal inconsistency of the strategy and the unreality of the objectives translate into the achieved results in the form of negative revenue growth trends.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Allio M., A short, practical guide to implementing strategy, Journal of Business Strategy, Vol. 26, No. 4, 2005.
 2. Beer M., Eisenstat R., The silent killers of strategy implementation and learning, Sloan Management Review, Summer 2000.
 3. Cocks G., Emerging concepts for implementing strategy, The TQM Journal, Vol. 22, No. 3, 2010.
 4. Frigo M., Strategy or execution?, Strategic Finance, March, 2003.
 5. Giles W., Making strategy work, Long Range Planning, No. 13, 1991.
 6. Grundy T., Demystifying Strategy: How to become a Strategic Thinker, Kogan Page, London, Philadelphia 2012.
 7. Hanley C., The execution challenge: translating strategy into action, Bank Accounting & Finance, October-November 2007.
 8. Heracleous L., The role of strategy implementation in organization development, Organization Development Journal, No. 18, 2000.
 9. Higgins J., The eight 's' of successful strategy execution, Journal of Change Management, Vol. 5, No. 1, 2005.
 10. Higgs M., Rowland D., All changes great and small: Exploring approaches to change and its leadership, Journal of Change Management, No. 5, 2005.
 11. How hierarchy can hurt strategy execution, Harvard Business Review, July-August, 2010.
 12. Hrebiniak L., Making Strategy Work: Leading Effective Execution and Change, Upper Saddle River, Wharton School Publishing, 2005.
 13. Hrebiniak L., Making strategy work: Overcoming the obstacles to effective execution, Ivey Business Journal Online, No. 72, 2008.
 14. Hrebiniak L., Obstacles to effective strategy implementation, Organizational Dynamics, Vol. 35, No. 1, 2006.
 15. Huber A., Effective strategy implementation. Conceptualizing Firm's Strategy Implementation Capabilities and Assessing Their Impact on Firm Performance, GablerVerlag, Wiesbaden 2011.
 16. Jain S., Marketing planning and strategy, South - Western College Publishing, Cincinnati 1997.
 17. Kaplan R., Norton D., The office of strategy management, Harvard Business Review, October 2005.
 18. Lendel V., Varmus M., Creation and implementation of the innovation strategy in the enterprise, Economics and Management, No. 16, 2011.
 19. Lepsinger R., Surveying the gap: nearly half of all leader see a disconnect between strategy and execution, Business Credit, October, 2006.
 20. Martin R., Drawing a line between strategy and execution almost guarantees failure, Harvard Business Review, No. 7-8, 2010.
 21. Okumus F., A framework to implement strategies in organizations, Management Decisions, No. 41/9, 2003.
 22. Pateman A., Linking strategy to operations: six stages to execution, Business Performance Management, December, 2008.
 23. Rasche A., The Paradoxical Foundation of Strategic Management, Physica-Verlag, Heidelberg 2008.
 24. Robert M., Strategy Pure and Simple, revised edition, McGraw-Hill, New York 1997.
 25. Sabourin V., Through the lenses of strategy execution: obstacles in engineering management, Leadership and Management in Engineering, Vol. 12, No. 2, April, 2012.
 26. Schaap J., Toward strategy implementation success: an empirical study of the role of senior - level leaders on the Nevada gaming industry, UNLV Gaming Research & Review Journal, Vol. 10, Iss. 2.
 27. Skivington J., Daft R., A study of organizational 'framework' and 'process' modalities for the implementation of business-level strategic decisions, Journal of Management Studies, Vol. 28, 1991.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15611/pn.2014.366.41
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu