BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Łobocki Józef (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
Tytuł
Organizacje ekonomii społecznej i ich wpływ na rozwój jednostek terytorialnych
Organizations of Social Economy and Their Impact on the Development Territorial Units
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2010, nr 94, s. 202-208, bibliogr. 15 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Wiedza w gospodarce i gospodarka oparta na wiedzy : zarządzanie w gospodarce opartej na wiedzy
Słowa kluczowe
Ekonomia społeczna, Kapitał społeczny, Jednostki administracyjne, Samorząd terytorialny
Social economy, Social capital, Administrative units, Local government
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Przyśpieszenie procesów rozwojowych wymusza sięganie po sprawdzone i skuteczne sposoby rozwiązywania problemów społecznych i gospodarczych. Liczne organizacje, zaliczane do ekonomii społecznej, pozwalają na wykorzystanie ich tam gdzie zawodzi sektor zarówno publiczny, jak i komercyjny. Kapitał społeczny jest bardzo ważnym czynnikiem rozwoju ekonomii społecznej, natomiast organizacje ekonomii społecznej poprzez swoją działalność pomnażają zasoby kapitału. Należy podkreślić, że organizacje ekonomii społecznej nie są sprzeczne z gospodarka rynkową i prywatną własnością, a wręcz przeciwnie - są korzystnym ich dopełnieniem. (abstrakt oryginalny)

The acceleration of development processes, which we are currently observed, compels us to use reliable and effective ways of solving social and economic problems. The wide range of organizations classified as social economy ones permits us to employ them where both public and commercial sectors fail. Social capital is a highly important factor in the development of social economy while social economy organizations increase the resources of capital through their activities. It should be emphasized that organizations of social economy are not incompatible with the market economy and private ownership, on the contrary, they constitute an advantageous complement to them. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Bondyra K., Kapitał społeczny regionu, [w:] P. Buczkowski, K. Bondyra, P. Śliwa (red.), Jaka Europa? Regionalizacja a integracja, WSzB, Poznań 1998.
 2. Dąbrowska J. (red.), Od trzeciego sektora do przedsiębiorczości społecznej - wyniki badań ekonomii społecznej w Polsce, Stowarzyszenie Klon/Jawor, Warszawa 2008.
 3. Defourny J., Develtere P., Ekonomia społeczna: ogólnoświatowy trzeci sektor, [w:] Antologia kluczowych tekstów. Przedsiębiorstwo społeczne, Fise , Warszawa 2008.
 4. Evers A., Znaczenie kapitału społecznego dla zróżnicowanej struktury zasobów i celów przedsiębiorstw społecznych, [w:] Antologia kluczowych tekstów. Przedsiębiorstwo społeczne, Fise , Warszawa 2008.
 5. Fukuyama F., Zaufanie. Kapitał społeczny a droga do dobrobytu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa - Wrocław 1997.
 6. Herbst J., Kondycja sektora ekonomii społecznej w Polsce 2006, Stowarzyszenie Klon/Jawor, Warszawa 2006.
 7. Kaźmierczak T., Hernik K. (red.), Społeczność lokalna w działaniu. Kapitał społeczny - Potencjał społeczny - Lokalne governance, Fundacja Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2008.
 8. Łobocki J. i in., Instytucje non-profit w procesie restrukturyzacji regionu, Fundacja F. Eberta, Warszawa 1993.
 9. Matysiak A., Źródła kapitału społecznego, AE, Wrocław 1999.
 10. Nałęcz S. (red.), Gospodarka społeczna w Polsce. Wyniki badań 2005-2007, Instytut Studiów Politycznych PAN, Warszawa 2008.
 11. Osborne D., Gaebler T., Rządzić inaczej, Media Rodzina of Poznań, Poznań 1992.
 12. Rifkin J., Koniec pracy. Schyłek siły roboczej na świecie i początek ery postrynkowej, Wydawnictwo Dolnośląskie, Wrocław 2001.
 13. Sałustowicz P., Pojęcie, koncepcje i funkcje ekonomii społecznej, [w:] J. Staręga-Piasek (red.), Ekonomia społeczna. Perspektywa rynku pracy i pomocy społecznej, IRSS, Warszawa 2007.
 14. Skąpska G., Kapitalizm: "czy" i "jaki", "Universitas" 1997, nr 21.
 15. The Social Economy in European Union, raport przygotowany w 2007 r. przez CIRIEC dla European Economic and Social Committee, No. CESE/COMM/05/2005 (polskie streszczenie raportu).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu